Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71979

Hankkeen nimi: Digitaalisen hyvinvointipalvelun rakentaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DIGITAL HEALTH SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2616698-1

Jakeluosoite: c/o Monetor, Linturinteenkatu 1

Puhelinnumero: 0505948564

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.digiterveys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen Pekko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekko(at)digiterveys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504872332

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalinen, kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus auttaa valmennettavaa elämänhallinnan, fyysisen, lääketieteellisen ja ravitsemuksellisenkin viitekehysten näkökulmista, paikasta riippumatta. Hyvinvoinnin kehittämiseen on tarjolla useita laitteita, ohjelmistoja ja palveluita, jotka ovat kuitenkin keskenään heikosti yhteensopivia. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointipalveluun tarvitaan siksi yhtenäinen palvelumalli ja -alusta. Digitaalisen hyvinvointivalmennuksen asiakkaita ovat yritykset. Valmennuksen vastaanottajat ovat yrityksen työntekijät ja yritysjohto. Valmennukseen liittyvän hyvinvointidata-analyysin ja valmennuksellisen ammattitaidon avulla voidaan hyvinvointidata jalostaa tehokkaasti valmennettavan hyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Hanke on sukupuolineutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 030

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 799

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 153 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 799

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lammashaankatu 13

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Digitaalisuuden hyödyntäminen edesauttaa luonnonvarojen käytön kestävyyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 -2
Digitaalisuuden hyödyntäminen vähentää ilmastomuutoksen aiheuttamia riskiä vähentämällä matkustamista ja hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Digitaalisuuden hyödyntäminen vähentää hiilijalanjälkeä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Luo työpaikkoja Kainuun alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke pohjautuu yhdenvertaisuuden periaatteeseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely-hankkeen aikana toteutettiin kokonaisvaltaisen hyvinvointiohjelman konseptisuunnittelu, pilvipalvelu- ja mobiilisovellusalustat, sekä valmennusohjelman sisällöntuotanto ja valmentajakoulutus. Hankkeen tuloksena saatiin toteutettua toimiva kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palvelualusta, sekä koulutettua sitä käyttävät valmentajat. Hankkeen ansiosta Digital Health Solutions on kyennyt myymään asiakkailleen täysin uudenlaista kokokonaisvaltaista ja sairauksia ennaltaehkäisevää valmennusohjelmaa taloudellisesti kannattavasti.