Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71982

Hankkeen nimi: 4dBarn Oy:n kansainvälistyminen - etenemissuunnitelma globaaliksi toimijaksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.4.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 4DBARN OYPROAGRIA OULU

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2733538-8

Jakeluosoite: PL 106

Puhelinnumero: +358 400786933

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.4dbarn.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Virpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.huotari(at)proagria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400786933

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

4dBarn Oy:n tavoite on olla johtava riippumaton yritys robottinavettojen suunnittelussa ja toiminnan tehostamisessa. Tutkitaan globaali markkinapotentiaali ja keinot, miten markkinat otetaan haltuun, potentiaaliset yhteistyökumppanit eri maissa ja sekä miten yhteistyöverkostoja johdetaan. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 4dBarn Oy:n kansainvälinen liiketoiminnan kasvu nopealla aikataululla ja vakiinnuttaa yritys globaalina lypsykarjatilan täsmäneuvontapalvelujen tarjoajana. Toimenpiteet: 1. Tablettiapplikaatio ja tietopankki. 2. Globaali markkina- ja yhteistyökumppanitutkimus, 3. Uusi sähköinen liiketoiminnan kansainvälistymissuunnitelma,4. Osallistuminen messuille omalla messuosastolla. Tuloksena syntyy kansainvälistymissuunnitelma ja jo useita yhteistyösopimuksia eri maissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 56 440

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppurienkatu 23

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Molemmat sukupuolet ovat edustettuina suomalaisissa asiakasyrityksissä, mutta 4dBarnin naispuoliset asiantuntijat toimivat miesvaltaisella teknisellä toimialalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palveluissa, joissa asiakkaan (maitotilan) työnkulkua parannetaan pyritään sterotypioista, osaamisvahvuuksista ja sukupuolesta riippumatta löytämään roolit ja vastuut.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tasapuolinen kohtelu sukupuolille on perusarvonamme kaikessa toiminnassamme.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Tehostetaan maitotilojen toimintaa. Yksi lehmä tuottaa enemmän, kestävät lehmät.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
vähemmällä eläinmäärällä enemmän tuotantoa ja metaanikaasuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
paperiton toimisto, sähköiset asiakirjat
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 1
Oulusta kansainvälisille foorumeille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 2
Digitalisaation hyödyt
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Etäpalaverit, etäneuvonta arkipäivää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Työn kohdentaminen oikein, jotta työaika riittää ja hyvinvointi lisääntyy sekä yhtiön työntekijöillä että asiakkailla
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Parhaat ja sopivat osaajat tekevät työtä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-