Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71984

Hankkeen nimi: Santa`s Hotels, Arctic Circle Igloos

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2016 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HOTEL SANTA CLAUS OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1614402-5

Jakeluosoite: Korkalonkatu 29

Puhelinnumero: +358500102102

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.santashotels.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aho Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.aho(at)santashotels.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500102102

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Santa`s Hotels -hotelliketju aikoo rakentaa korkeatasoisia lasikattoisia igluja Rovaniemen Napapiirille. Investoinnilla luodaan elämystuote, jolla tavoitellaan kansainvälistä kysyntää uusilta asiakassegmenteiltä vanhoilta markkina-alueilta ja ihan uusilta markkina-alueilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 770

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 770

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: 698-409-169-179/698-409-8-127

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 16, joihin työllistyvät naiset 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 8

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali palvelu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali palvelu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali palvelu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Valinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä tuotteita
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Vähintään yksi huone toteutetaan esteettömänä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-