Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71987

Hankkeen nimi: Vuokatin Seikkailupuisto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.5.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN SEIKKAILUPUISTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2755943-7

Jakeluosoite: Kuikkaniementie 14

Puhelinnumero: +358 400159100

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesi Priidik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen phj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: priidik(at)vuokatinseikkailupuisto.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400159100

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatin Seikkalupuisto Oy rakentaa 8 rataisen seikkalupuiston Vuokattiin. Tavoitteenaan tarjota aktiivista liikuntanautintoa paikallisille ihmisille, urheilijoille ja turisteille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 217

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 899

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veikontie

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tasa-arvohanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tasa-arvohanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tasa-arvohanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuokatin Seikkailupuiston "Yrityksen kehittämisavustus" hanke on onnistunut projekti! Kahden vuoden aikana on rakennettu Vuokatti Sport läheisyyteen yhteensä 9 eri kiipilyrataa ja lipunmyynti toimisto. Erittäin suosittu kesäkauden tuote tarjoaa Vuokatissa paikallisille ja turisteille uutta aktiivista toimintaa. Seikkailupuistojen suosio on Suomessa vahvassa nousussa ja se näkyy myös kävijämäärän luvuissa. Vuonna 2017 vieraili Vuokatin Seikkailupuistossa melkein 10 000 asiakasta. Seikkailupuisto on auki päivittäin Toukokuun - Lokakuun välisen ajan, talviaikana puisto on auki varauksista.