Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71989

Hankkeen nimi: Matkailun kansainvälisen sisältöpaketin kehittäminen ja kansainvälisen tarjonnan laajentaminen. Lisäinvestoinnin avulla mahdollistetaan matkailupalvelujen tarjoaminen uusille kv. markkinoille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.5.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN KATINKULMA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1543495-2

Jakeluosoite: Jäätiöntie 28

Puhelinnumero: +358 40 555 0917

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vuokatinaateli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laanti Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.laanti(at)vuokatinaateli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 555 0917

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatin Katinkulma Oy laajentaa kansainvälistä tarjontaansa investoimalla voimakkaasti oman toimintamallinsa jalostamiseen ja rakentamalla lisää majoituskapasiteettia. Hankkeen tuloksena kansainvälisten matkailijoiden määrä Vuokatissa kasvaa merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 865 630

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 865 628

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 865 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 865 628

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jäätiöntie 28

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähdä tarkoituksenmukaisena.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähdä tarkoituksenmukaisena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toteutettu yhteistyössä erittäin korkeatasoisten ammattilaisten kanssa huolellisesta suunnittelusta turvalliseen ja huippuluokan rakentamiseen. Olemme saaneet valmiiksi yhden ehkä koko Pohjois-Suomen upeimmista hotelleista aivan erinomaisella sijainnilla Vuokatin rinteiden yhteyteen (ski-in/ski-out). Jo heti hotellin avaamisesta alkaen asiakkaamme ovat ylistäneet hotellin sijaintia, lämminhenkistä sisustusta, ystävällistä henkilökuntaamme mukaan lukien Zen Spa -kylpylämme ja ravintolamme tarjoamia palveluja.