Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71990

Hankkeen nimi: Hossan Lomakeskuksen kehittäminen 2016-2018

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN KULTA-HOSSA

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0951121-0

Jakeluosoite: Hossantie 278 A

Puhelinnumero: +358 8 522 0271

Postinumero: 89920

Postitoimipaikka: RUHTINANSALMI

WWW-osoite: www.hossanlomakeskus.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holappa Mira

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Konsultti (ulkop)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mira.holappa(at)procomo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 578 3593

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turismin, liiketoiminnan ja kestävän kehityksen aktiviteettien kehittäminen Hossassa. Luonnonläheisen ja laadukkaan majoitusliiketoiminnan ja oheispalvelujen tilojen kehittäminen Hossan kansallispuiston läheisyyteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 510 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 510 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 510 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 510 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hossantie 278A

Postinumero: 89920

Postitoimipaikka: RUHTINANSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminta työllistää enemmän naisia. Ei ulkopuolista arvioijaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminta työllistää enemmän naisia. Ei ulkopuolista arvioijaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminta työllistää enemmän naisia. Ei ulkopuolista arvioijaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 5
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 4
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 2
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 3
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 4
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Työllistävä vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkailijoiden liikkuminen keskitetysti pakettimatkoissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Paikallisten palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Naistyöpaikkojen lisääminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Naistyöpaikkojen lisääminen, paikallisten palvelujen säilyttäminen, kansainvälinen vuorovaikutus
Kulttuuriympäristö 5 5
Luontoystävällinen matkailu
Ympäristöosaaminen 9 9
Luontoystävällinen matkailu, maalämpö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakensimme luonnonläheistä majoitusta Hossan Kansallispuiston reunalle ELY:n tuella ja Procomo Oy:n avulla. Projektissa rakennettiin 25 hotellihuonetta jotka kaikki tuovat asiakkaan lähelle luontoa ja maisemoituvat hienosti ympäristöön. Projekti ylitti odotuksemme, 2017 varausten määrä kasvoi 40% ja puolet siitä tuli ulkomailta.