Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71995

Hankkeen nimi: Kometos Finntray annostelupakkausjärjestelmien kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOMETOS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0834172-3

Jakeluosoite: Keskustie 23

Puhelinnumero: +358207571

Postinumero: 61850

Postitoimipaikka: KAUHAJOKI AS

WWW-osoite: www.kometos.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tapanainen Jan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajoht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jan.tapanainen(at)kometos.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505370619

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on selvittää markkinapotentiaali ja laatia strategia sekä markkinointisuunnitelma ja sähköinen markkinointiaineisto Finntray annostelupakkausjärjestelmien vientimyynnin ja toimitusten aloittamiseen ja vientimyynnin kasvattamiseen. Suunnitelman osana on Finnrayn lanseeraus kansainvälisillä ja elintarvikealan messuilla valituissa kohdemaissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 266

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 64 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskustie 23

Postinumero: 61850

Postitoimipaikka: KAUHAJOKI AS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole vielä tehty, tehdään tarvitaessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole vielä tehty, tehdään tarvitaessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
hankkeen onnistuessa voidaan palkata kummankin sukupuolen edustajia joustavasti, joita on elintarviketeollisuudessa mahdollista helposti löytää

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Tarkempi annostelulaitteisto pienentää hävikkiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Servoteknogian käyttö optimoi sähkönkulutuksen suhteessa tarpeeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Korkea hyegienisyys pienentää kontaminaatioriskiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hyegisyys vähentää puhdistuskemikaalien käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Käytetään kestäviä ja huollettavia rakenteita, pitkä käyttöikä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Kauhajoella vahva elintarvikelaiteteollisuus, positiivinen työllisyysvaikutus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 0
Haetaan mahdollisesti patentteja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Joustava ruoanvalmistus minimoi logistiset tarpeet, valmistus kysynnän mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-