Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71998

Hankkeen nimi: Yesecon kansainvälistyminen, vientitunnustelut Saksaan ja Ruotsiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.6.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: YESECO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2269253-8

Jakeluosoite: Paljekatu 6

Puhelinnumero: +358 504000020

Postinumero: 38200

Postitoimipaikka: SASTAMALA

WWW-osoite: www.yeseco.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.heikkinen(at)yeseco.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400822849

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke selvittää Yesecon tuotteiden kiinnostavuutta ja kilpailukykyä osallistumalla Kölnin Orgatec 2016 messuille Saksassa ja Tukholman Furniture and Light 2017 messuille Ruotsissa. Tavoite on tunnistaa Yesecon vientimahdollisuudet sekä mahdolliset viennin esteet sekä löytää vientikumppaneita

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 284

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 26 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 284

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Sastamala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paljekatu 6

Postinumero: 38200

Postitoimipaikka: SASTAMALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vienti mahdollistaa uusia naistyöpaikkoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Saksan messuhankkeeseen suunnitellut konsultit ovat naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkkeen päätavoite on viennin avautuminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Yesecon tuotteet ovat ekologisia, valmistettuja uusiutuvista peltokuiduista, kierrätyspaperista ja kierrätyspullomuovista. Ekologiset tuotteet korvaavat lasikuituisia tuotteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Peltokuidut ja puukuidut sitovat hiilidioksidia ja vaikuttavat ilmastonmuutokseen pienentävästi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Tuotteet ovat myrkyttömiä eivätkä sisällä luonnolle vaarallisia aineita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Tehtaalla ei synny myrkyllisiä jätevesiä. Lisäksi kaikki tuotteiden leikkausvesi kierrätetään
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Tuotteet perustuvat kierrätysmateriaalien käyttöön. Oma hukka käytetään menekin mukaan tehtaassa tai poltetaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Valaisintuotteissa käytetään energiatehokkaita LED-valaisimia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Yeseo monipuolistaa Sastamalan taloutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Yesecon tuote- ja palveluideat tulevat messuilla ja asiakaskunnalta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Miellyttävä ääniasitiympäristä on osa viihtyisyyttä. Meluttomuudella on paljon terveydellisiä etuja
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Yesecon vienti lisää naistyöpaikkoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Samatmeluttomuuden edut ovat saavutettavissa jokaisessa kodissa tia työpaikalla
Kulttuuriympäristö 0 2
Vanhoihin kaikuviin rakennuksiin saadaan miellyttävä ääniympäristö
Ympäristöosaaminen 10 10
Yeseco on lähtökohtaisesti ekologinen yritys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yeseco Oy, ekologisia akustiikkatuotteita valmistava suomalainen yritys kansainvälistyy. Se osallistui näytteille asettajana Orgatec 2017- messuille Saksassa sekä Tukholman huonekalu- ja valaistusmessuille 2018 Ruotsissa. Yritys sai vientikontakteja yli 40 maahan ja vienti muutamaan maahan on alkanut.