Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72085

Hankkeen nimi: Uutta liiketoimintaa tuhkaseoslannotteista

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.4.2016 ja päättyy 29.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUUAN DOLOMIITTIKALKKI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0223431-0

Jakeluosoite: Onninpolku 1

Puhelinnumero: +358 50 303 1182

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite: dolomiittikalkki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Repo Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.repo(at)dolomiittikalkki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500 80 9999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa rakennetaan Juuan Dolomiittikalkki Oy:n uusi liiketoiminta-alue, joka perustuu rakeistetun, ekologisen tuhkaseoslannoitteen valmistukseen ja myyntiin kuluttajamarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 379 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 377 299

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 377 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koikerolahdentie 10

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on teknologiaan perustuva, sukupuolineutraali, pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämishanke, jolla ei ole vaikutusta toimintaympäristön sukupuolten tasa-arvoon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on teknologiaan perustuva, sukupuolineutraali, pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämishanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on teknologiaan perustuva, sukupuolineutraali, pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämishanke, jolla ei ole sukupuolten tasa-arvotavotteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
käytetään sekundäärisiä raaka-aineita, kierrätetään ravinteet takaisin luontoon
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
lannoitteet, joita valmistetaan ovat ekologisia, vähemmän haitallisia kasveille ja eliöstölle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Tuotettuja lannotteita voidaan räätälöidä niin, että maaperä saa juuri oikeat ravinteet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
uuden lannoitteen raaka-aineena käytetään sekundäärisiä raaka-aineita eli tuhkaa ja muita sivuvirtoja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
raaka-ainetuhka on puupolttoaineen polttojäännös
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
työpaikat lisääntyvät, paikallista tutkimusosaamista käytetään hyväksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
tutkimusosaamisen tuoma tieto lisääntyy
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 4
ympäristöosaaminen kasvaa, kun pienkuluttajalla on mahdollisuus käyttää ekologista lannoitetta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja investoitiin tuhkaliiketoimintaan.