Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72193

Hankkeen nimi: IoT, mobiili- ja pilviratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.6.2016 ja päättyy 1.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ALMA CONSULTING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0872974-4

Jakeluosoite: Mannerheiminaukio 7 A 12

Puhelinnumero: +358 4242 3331

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.alma.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pahkala Niko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Varatoimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niko.pahkala(at)alma.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403573194

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

IoT, mobiili- ja pilviratkaisujen kehitys pääasiakassegmenttien tarpeisiin kotimaassa ja ulkomailla. Ratkaisut ovat keskeisessä roolissa yrityksen tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mannerheiminaukio 7a 12

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
mikä?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella on suuri mahdollisuus lisätä työpaikkoja molempien sukupuolien näkökulmasta, sekä ylläpitää yrityksen työllistämien henkilöiden hyvinvointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä turvata ja luoda työpaikkoja alueellisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 8
Matkustus ja turha työ vähenee asiakkailla, mikä pienentää hiilijalanjälkeä. Asioihin ja päästään pureutumaan paremmin ja reaaliaikaisemmin, jolloin pystytään tekemään nopeammin luonnonvaroja säästäviä toimenpiteitä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 8
Matkustus ja turha työ vähenee asiakkailla, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Merkittävä liiketaloudellinen merkitys seuraavan 5-10 vuoden aikana. Yrityksen olemassa oleva huipputason järjestelmä pysyy ajanmukaisena. Tuo työtä myös alihankintayrityksille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Työntekijät, näiden perheet ja alueellinen hyvinvointi
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Tekee järjestelmän käyttäjistä tasa-arvoisempia paikasta ja ajasta riippumatta sekä vähentää tuottamatonta ja turhaksi koettua työtä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

IoT ja mobiiliratkaisujen kehittäminen ja yrityksen kilpailukyvyn kehittäminen.