Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72201

Hankkeen nimi: Hirsitaloviennin edistäminen Iraniin ja Ranskaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY TIMBER FRAME LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0752424-5

Jakeluosoite: Kutomonkuja 2 A 4

Puhelinnumero: +358 500 467 755

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: FORSSA

WWW-osoite: www.passiveloghomes.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Stenroos Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.stenroos(at)timberframe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 636 076

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisten markkinoiden kartoitus Iranissa ja Ranskassa. Tuloksena yksi tai useampi uusi, pitkäaikainen yhteistyökumppani em. alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 003

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 003

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puusepänkatu 5

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
markkina-alueen valinnalla ei ole merkitystä valmistajan henkilöstön sukupuoleen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeen toimijat jakautuvat tasan miehiin ja naisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
myynnin lisääminen on päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen painopistealue oli alun perin hirsitaloviennin edistäminen Iraniin ja Ranskaan. Poliittisen epävakauden johdoista Iranin alueen toimenpiteistä jouduttiin tinkimään, ja alueen seurantaa päätettiin aktiivisesti jatkaa. Iranista painopistettä siirrettiin Ranskaan, mikä osoittautui projektin kannalta hyväksi asiaksi, ja projektin tulos yrityksen kehittämistarvetta ajatellen ko. alueella oli lopulta erinomainen.