Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72257

Hankkeen nimi: Arctic Warriorsin uusien tuotteiden kehittäminen ja kansainvälistäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.9.2016 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARCTIC WARRIORS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2607162-4

Jakeluosoite: Jokelantie 1654

Puhelinnumero: +358 505620638

Postinumero: 97675

Postitoimipaikka: NARKAUS

WWW-osoite: www.arcticwarriors.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauppinen Ilkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.kauppinen(at)arcticwarriors.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505620638

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys kehittää hankkeessa uusia tuotteita ja tuoteperheitä uudelle kohderyhmälle ja uuteen jakelukanavaan (päivittäistavarakaupat) ulkomaille ja Suomeen. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat konsultaatio- ja asiantuntijatyö uusien tuotteiden ja tuoteperheiden kehittämiseen ja suunnitteluun, kansainvälistymisen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 639

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 639

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokelantie 1654

Postinumero: 97675

Postitoimipaikka: NARKAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen omistajista ja työntekijöistä enemmistö on jo naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksessä jo nyt määräaikaisina työskentelivistä henkilöistä 9/10 on naisia. Näistä toivotaan löytyvät uusi rekrytoitavia. Myös villiyrttien kerääjinä on tulevaisuudessa suurin osa naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yrityksen omistajista ja työntekijöistä suurin enemmistö on jo naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Uuudet tuotteet perustuvat villiyrtteihin. Villiyrttien kerääjille opetetaan kestävää keräystä osana ohjeistusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Villiyrttien kerääjille opetetaan kestävää keräystä osana ohjeistusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Yrityksen pitkän aikavälin tavoite on perustaa entistä ympäristöystävällisempi tuotantolaitos, jossa vedenkulutus on nykyistä pienempi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Erikoiskasvien viljely ja keräys tuo runsaasti työtä syrjäseuduille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Keskipitkän aikavälin tavoitteena perustaa yrttituotteiden rinnalle myös matkailutuotteita. Yritys myös osaltaan vahvistaa Lapin vahvaa imagoa puhtaana paikkana.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Yrityksessä jo nyt määräaikaisina työskentelivistä henkilöistä 9/10 on naisia. Näistä toivotaan löytyvät uusi rekrytoitava. Myös villiyrttien kerääjinä on tulevaisuudessa suurin osa naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 2
Yritys toimii kulttuuriympäristössä maaseudulla ja pyrkii hankkeen avulla kasvattamaan siellä tapahtuvaa liiketoimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Yritys tiedottaa ja lobbaa tehokkaasti lapin luonnon puolesta. Yritys myös osaltaan vahvistaa Lapin vahvaa imagoa puhtaana paikkana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet täyttyivät hankkeen aikana loistavasti. Hankkeen aikana yritys siirtyi ensin piirimestariksi, sitten liigaan ja lopulta maailman rahakentille. Hanke auttoi luomaan hyvän pohjan myös tulevaisuuden vientihankkeita varten.