Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72311

Hankkeen nimi: Teollisuuden kunnonvalvonnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.8.2016 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUKKOLA SYSTEMS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2091555-8

Jakeluosoite: Levytie 9

Puhelinnumero: +358440319153

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.jukkolasystems.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukkola Joonas Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joonas.jukkola(at)jukkolasystems.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440319153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoituksena kehittää kokonaisvaltainen palvelukonsepti jolla asiakas saa reaaliaikaisen tiedon tuotantolaitteiden tilasta ja huoltotarpeesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 123

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 123

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Levytie 9

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä selvitystä ei ole tehty, mutta yrityksessä harjoitetaan sukupuoli neutraalia politiikkaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
yrityksessä harjoitetaan sukupuoli neutraalia politiikkaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on selvitetty aikaisemmin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 10
Säästää merkittävästi jokaisen koneen osalta mihin laitteet kytketty
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Säästää merkittävästi jokaisen koneen osalta mihin laitteet kytketty. Tulee merkittävä säästö kun päästään laitteita käytetään niille suunnitelluissa pisteissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Vaikuttaa kun konerikoilta vältytään ja prosessit eivät mene sekaisin konerikkojen vuoksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Säästyy kun jätettä ei synny niin paljon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Välillisesti kyllä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tukee nimenomaan paikallista elinkeinoelämää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Kehittää merkittävästi myös tälle sektorille
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
Parantaa työhyvinvointia ja stressiä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jukkola Systems Oy kehitti liikuteltavan tai kiinteästi asennettavan laakerien diagnostiikka laitteiston teollisuuden tarpeisiin. Laitteistolla pystytään puuttumaan reaaliajassa koneisiin tai laitteisiin tuleviin vikoihin tai prosessihäiriöihin. Laitteisto tekee automaattisesti häiriöilmoituksen mikäli se havaitsee normaalista prosessista poikkeavia muutoksia.