Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72323

Hankkeen nimi: Feeniks

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.9.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORMAINT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2581120-5

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P 6

Puhelinnumero: 050 5988064

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.normaint.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harila Pauli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauli.harila(at)normaint.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5988064

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Normaint Oy on uusi kaivos-, teräs- ja energiateollisuuden pohjoinen palvelutuottaja. Asiakkaitamme ovat johtavat teollisuuslaitokset ja sähköverkot Pohjois-Suomessa. Normaint Oy:n tavoitteena on nostaa nykyisten palvelujen jalostusarvoa sekä kehittää täysin uusia palvelutuotekokonaisuuksia kilpailukyvyn nostamiseksi sekä kotimaan markkinoita että kansainvälistymistä varten. Feeniks-hankkeessa toteutetaan uusien palvelukokonaisuuksien kehitystyö ja voimakas tuotteistaminen. Kehitystyön osana määritellään uusien palvelujen prosessit ja kehitetään organisaation osaamista ja kumppaniverkostoa. Hankkeen toisena tärkeänä osakokonaisuutena toteutetaan vientikohdemaiden markkinoiden tutkimus ja analyysi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 545

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15, Rata 3 C 31

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 16, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kunnossapitopalvelujen kehittäminen on sukupuolineutraalia toimintaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kunnossapitopalvelujen kehittäminen on sukupuolineutraalia toimintaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kunnossapitopalvelujen kehittäminen on sukupuolineutraalia toimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Ennakoiva kunnossapito säästää materiaalien käyttöä ja lisää laitteiden käyttöikää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Etävalvonta vähentää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta liikennepäästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
Etävalvonta vähentää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta liikennepäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Ennakoiva kunnossapito säästää materiaalien käyttöä ja lisää laitteiden käyttöikää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Mahdollistaa sekä yrityksen että sen toimittajaverkoston kehittymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Mahdollistaa yrityksen palvelujen kehittymisen
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Vähentää henkilöstön liikkumisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Normaint Oy on teollisuuden kunnossapidon, kunnonvalvonnan sekä teollisuuslaitosten perustamis- ja muutosprojektien läpiviennin pohjoinen palveluntuottaja ja kumppani. Asiakkaitamme ovat johtavat teollisuuslaitokset Pohjois-Suomessa. Normaint Oy:n tavoitteena oli nostaa palvelujen jalostusarvoa sekä kehittää täysin uusia palvelutuotekokonaisuuksia kilpailukyvyn nostamiseksi sekä kotimaan markkinoita että kansainvälistymistä varten. Feeniks-hankkeessa toteutettiin uusien palvelukokonaisuuksien kehitystyö sekä voimakas tuotteistaminen. Kehitystyön osana määriteltiin uusien palvelujen prosessit ja kehitettiin organisaation osaamista ja kumppaniverkostoa. Hankkeessa toteutettiin High North-alueen markkinoiden tutkimus ja analyysi.