Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72377

Hankkeen nimi: Bedit Oy:n kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.10.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BEDIT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2650369-3

Jakeluosoite: Tuiskuntie 1 c 20

Puhelinnumero: +358 504065979

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: www.bedit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rissanen Kirsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.rissanen(at)bedit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504065979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään yrityksen tuotteiden kansainvälistymismahdollisuudet, kehitetään Bedit Oy:n jälleenmyyntiverkostoa Ruotsiin ja Saksaan, kehitetään yritykselle uusia, kustannustehokkaampia tuotteita, valmistetaan tuotteista protokappaleet uusista tuotteista ja osallistutaan sisustusalan messuille Ruotsissa ja Saksassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 668

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 668

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuiskuntie 1 c 20

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimiala on naisvaltainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen työpaikka kiinnostaa naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työhön voi ottaa myös miehen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Tuotteissa pyritään käyttämään ekologisesti valmistettuja materiaaleja. Jäännös kankaat hyödynnetään uusiksi tuotteiksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Tuotteet valmistetaan ja suunnitellaan Pohjois-Karjalassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Kuljetuksissa käytetään julkista liikennettä Postia ja Matkahuoltoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Tuo työvoimaa kehitysalueille (Kitee ja Nurmes)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-