Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72425

Hankkeen nimi: Tietotaidon lisääminen neuleen valmistuksessa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.10.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEVERTEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0625891-8

Jakeluosoite: Neverbackantie 21 B

Puhelinnumero: +358 400863129

Postinumero: 68380

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

WWW-osoite: www.nevertex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kottari Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.kottari(at)nevertex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400863129

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mallien suunnittelu, ohjelmointi, tuotanto sekä niiden kehittäminen siten, että tuotteiden kirjo laajenee ja hukkamateriaali vähenee .

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 364

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neverbackantie 21 B

Postinumero: 68380

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työntekijöistä enemmistö naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työntekijöistä enemmistö naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työntekijöistä enemmistö naisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 2
Materiaalihukka vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 2
Leikkuujäte vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Ohjelmointipalvelujen myynti?
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Leikkuujätteen lähettäminen vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana investoitiin yhteen uuteen ohjelmistoon käsinekoneille ja ohjelmiston tarjoajan koulutukseen sekä yhteen tuotannon koneeseen. Uuden ohjelmiston myötä yrityksen tuotevalikoima on kattavampi, eli pystymme tarjoamaan yhden tuotteen sijaan kokonaisia tuoteperheitä. Uuden tupsukoneen myötä pystymme palvelemaan paremmin myös ekologisesti valveutuneempia asiakkaitamme.