Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72539

Hankkeen nimi: Koneinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.2.2017 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAARITAIVUTUS KUMPULA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2260888-5

Jakeluosoite: Käkisalmenkatu 29

Puhelinnumero: +358 503448695

Postinumero: 60200

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

WWW-osoite: www.kaaritaivutus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kumpula Ossi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä / insinö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ossi.kumpula(at)kaaritaivutus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503448695

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneinvestoinnilla vastataan taivutuskysynnän kasvuun ja kehitetään samalla taivutuspalvelujen laatua ja laajuutta. Paikallisten asiakkaiden logistiikka paranee, kun ei enää tarvitse ostaa tiettyjä taivutuspalveluja kauempaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 012

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaantie 7

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Virallista analyysia ei ole tehty, mutta sukupuolella ei ole tässä hankkeessa väliä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Konetta osaa käyttää niin miehet kuin naisetkin. Myyntityötä osaa tehdä niin miehet kuin naisetkin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, kun päätavoite on kasvu. Se tuleeko kasvu miesten vai naisten kautta, on molemmat tervettulleita asioita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Uudella koneella pystytään optimoimaan materiaalin käyttö, tekemään työt ilman työvaroja, jolloin terästä kuluu vähemmän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Koska hukkaa eli romua syntyy vähemmän, ei romuterästä tarvitse uudelleen sulattaa teräkseksi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Uudella koneella pystytään optimoimaan materiaalin käyttö, tekemään työt ilman työvaroja, jolloin terästä kuluu vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Koneella voidaan tehdä komponenteja tuulimyllyihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Tällä alueella ei ole paljon tämän palvelun tarjontaa, joten tämä edistää paikallisten yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien palvelujen hyödyntämisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Myyntityöt, suunnittelutyöt, messut
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Paikallisten suurten teräsleikkeiden valmistajien, ei tarvitse kuljettaa levyjä kauemmas taivutettavaksi, kuin naapuriin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työergonomia on parempi ja turvallisempi, kuin vanhemman teknologian koneissa.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Työ ei ole niin fyysistä, joten konetta pystyy käyttämään niin miehet kuin naisetkin. Myyntityötä ja suunnittelua voi tehsä myös kuka tahansa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-