Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72573

Hankkeen nimi: Ruokaketjun koulutusvienti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Pasila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.pasila(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 830 4201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2
Savonia ammattikorkeakoulu oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on käynnistää viiden ammattikorkeakoulun perustaman FLEN-verkoston (Food Learning Export Network) toiminta sekä luoda verkostolle toimintamalli. Tavoitteena on myös tuottaa verkostolle työkalut ja testata kokonaisuus käytännössä mahdollistamaan menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa yhteistyössä alan yritysten kanssa. FLEN-verkosto tulee toimimaan pilottina toimialavetoisille koulutusvientiverkostoille ja siten lähestymään koulutusvientiä uudesta ja täsmällisesti fokusoidusta näkökulmasta. FLEN-verkosto sitoutuu osaksi elintarvikevientiä sekä elintarvikealan kone- ja laitevientiä tarjoten niiden tueksi suomalaisen vahvuudet koko ruokaketjussa kuten laadunhallinta, jäljitettävyys ja puhtaus, jotka ovat vahvasti esillä myös elintarvikeviennin vahvuuksina. FLEN-verkosto hyötyy yhteistyöstä kasvavan näkyvyyden ja monipuolisten kontaktien kautta, joita voidaan hyödyntää koulutusviennin markkinoinnissa ja myynnissä.

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Savonia ammattikorkeakoulun kaksivuotinen hanke muodostuu viidestä työpaketista. Verkostoimainen toiminta mahdollistaa sen, että työpakettien vetovastuu voidaan kohdistaa sen parhaiten hallitsevaan koulutusorganisaatioon muiden tukiessa sitä omalla täydentävällä osaamisellaan. Näin pystytään luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen kokonaisuus. Itse hanke ei tee maksullista opetusta. Lisäksi Hämeen ja Tampereen ammattikorkeakoulut ovat omarahoitteisesti asianosaisia hankerahoituksen ulkopuolisia kumppaneita ja ohjausryhmän jäseniä.

Rakennerahasto-ohjelman tulosindikaattoreiden osalta uutena verkostolle luodaan toimintamalli ja työkalut yhdessä alan yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida elintarvikealaan ja ruokaketjuun liittyviä tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on osallistaa useita yrityksiä kullakin alueella hankkeen työpaketteihin. Yritykset ovat hankkeessa verkostolle tukea antavina toimijoina ja asiantuntijoina ilman hankerahoitusta. Varsinaisia tki-toimintaan linkittyviä uusia työpaikkoja on tässä vaiheessa hankalaa ennustaa. Tavoitteena on kuitenkin löytää mahdollisuuksia käynnistää TKI-hankkeita myös yritysten ja korkeakoulujen välillä. Hanke on toiminnan aktivaattori, jonka jälkeen ruokaketjun koulutusvientitoimet jäävät verkoston omalle vastuulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Suomessa, mutta välillisiä kohderyhmiä on myös kansainvälisellä tasolla. Mukana olevien korkeakoulujen lisäksi kansallisella tasolla keskeiset kohderyhmät ovat koko ruokaketjun vientiä suunnittelevat ja toteuttavat yritykset ja organisaatiot. FLEN-verkosto hakee näiden kanssa tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen ja toteuttaakseen näiden toimia tukevia koulutuspaketteja omien vahvuuksiensa mukaisesti.

Kohderyhmäajattelussa huomioidaan, että FLEN-ryhmällä voi olla ainakin kahdentasoisia koulutettavia. Koulutusorganisaatiot ja viranomaistahot voivat olla kiinnostuneita kouluttajien kouluttamisesta, jolloin suuremmat massat hoidetaan äidinkielellä näiden toimijoiden toimesta. Toisaalta varsinkin suuremmat yritykset voivat olla kiinnostuneita käyttämään koulutuspalvelua suoraan omien henkilöidensä kouluttamiseksi. Yrityksillä on toisaalta hankkeessa antavan asiantuntijan rooli, eivätkä ne saa hankerahoitusta.

FLEN-ryhmä on suunnitellut valitsevansa pilotoinnin kohteet pohjautuen konsortion omaan selvitystyöhön ja liittäen sen Finpron vientiverkostojen toimintaan. Kohdemaiksi on alustavasti suunniteltu Afrikan maita, Kiinaa ja Vietnamia. Päätökset tehdään hankkeen edetessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät Suomessa ovat vientiä ohjaavat ja tukevat organisaatiot. Näitä ovat Elintarviketeollisuusliitto, Finpro (FFF ja EEF-verkostot) sekä kone- ja laiteviejiä tukevat organisaatiot kuten General Finland ja Food Safety Management Finland. FLEN-verkosto tekee näiden toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä tukeakseen niiden toimia ja saadakseen itselleen lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi elintarvike- ja vientitoimialojen kanssa toimivat ministeriöt TEM, OKM ja MMM.

Hankkeen välilliset kohderyhmät kansainvälisellä tasolla ovat monimuotoiset. Kansainvälisen tason kohderyhmiä ovat valituissa kohdemaissa toimivat, koulutuspalveluita hankkivat organisaatiot. Näitä ovat yliopistot ja muut koulutusorganisaatiot, jotka hakevat omaan osaamisprofiiliinsa sopivia elintarvikealaa syventäviä ja painottavia paketteja, joita voivat edelleen hyödyntää omissa toimissaan. Kohderyhmiin kuuluu lisäksi suuria yrityksiä, jotka ostavat palveluita suoraan itselleen.

Niihin voi kuulua esimerkiksi YK:n organisaatioita, jotka tarvitsevat täsmäkoulutusta tukemaan omia toimiaan kohdemaissa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi kohdemaiden valtiohallintoon ja elintarvikevalvontaan kuuluvat organisaatiot, jotka voivat ohjata FLEN-verkoston toimia kohdemaissa oikeisiin yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Yhteydet välillisiin toimijoihin ovat todennäköisesti erittäin arvokkaita ja FLEN-toiminnan esittely niille onkin siksi tärkeätä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 111

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 290 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 159

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Keuruun, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Kuusiokuntien, Kuopion, Varkauden, Suupohjan, Koillis-Savon, Jämsän, Jyväskylän, Seinäjoen, Järviseudun, Ylä-Savon, Äänekosken, Sisä-Savon

Kunnat: Vimpeli, Kauhajoki, Kuopio, Siilinjärvi, Tuusniemi, Saarijärvi, Joutsa, Jyväskylä, Kuhmoinen, Karstula, Kyyjärvi, Soini, Uurainen, Kiuruvesi, Petäjävesi, Suonenjoki, Kauhava, Kannonkoski, Kinnula, Äänekoski, Lapua, Teuva, Seinäjoki, Hankasalmi, Keitele, Kaavi, Lappajärvi, Rautalampi, Tervo, Ähtäri, Karijoki, Pihtipudas, Keuruu, Vesanto, Sonkajärvi, Lapinlahti, Alajärvi, Viitasaari, Rautavaara, Kurikka, Isojoki, Pielavesi, Varkaus, Toivakka, Multia, Jämsä, Evijärvi, Konnevesi, Leppävirta, Kivijärvi, Luhanka, Alavus, Vieremä, Muurame, Laukaa, Ilmajoki, Kuortane, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasa-arvoneutraali ja kaikille avoin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hanke edistää toimillaan näitä asioita ja arvoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Hanke edistää toimillaan näitä asioita ja arvoja. Erityisesti SeAMK ja JAMK tuovat hankkeeseen vähähiilisyyden edistämisen osaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hanke ottaa huomioon arvokkaat luontokohteet ja asiat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hanketoimet edistävät vesien tilan suotuisaa kehitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali tältä osin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hanke edistää osaltaan kiertotaloutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Vähähiilisyyden ja uusituvien energialähteiden edistäminen on osa hankkeen toimintaa läpileikkaavasti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Kansainvälinen hanke ottaa asiat osaltaan huomioon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 1
Hanke kehittää koulutusvientiä nimensä mukaisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen teknologiaosiot ottavat huomioon logistiikan ja kestävän kehityksen sitäkin kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Koulutusvienti edistää hyvinvointia ja osaamisen kasvua.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Koulutusvienti edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Koulutusvienti edistää kansojen välistä rauhaa ja yhteistyötä ja tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 2 2
Eri kulttuurien arvotus otetaan hankkeessa huomioon.
Ympäristöosaaminen 2 1
Hanketoimet edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi