Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72577

Hankkeen nimi: Tuotannon tehostaminen /kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.2.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BLAXAR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0812854-3

Jakeluosoite: Kölitie 3

Puhelinnumero: +358 405949496

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.blaxar.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Myllykoski Antero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antero.myllykoski(at)blaxar.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405949496

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Asiakkaiden tilauskannan kasvaessa on tuotettava nopeammin sekä kustannustehokkaammin. Investoinnilla voimme vastata tähän sekä varmistaa omaa asemaamme nykyisessä kilpailutilanteessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 707

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 707

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kölitie 3

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty. Hanke edesauttaa sukupuolten tasa-arvoa, koska fyysinen työ kevenee.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet työpaikat voi olla, naistyöpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankken myötä on mahdollista työllistää myös naisia, koska työ on tuotannon kehityksen myötä vähemmän fyysisesti rasittavaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 1
Energia kulu lähes puolittuu, tuotettua yksikkö kohden. (Ks.liite energiatehokkuus)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 1
Energia kulu lähes puolittuu, tuotettua yksikkö kohden.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Jauhemaalauksessa käytettävissä polttouuneissa käyttövoimana voidaan käyttää myös biokaasua.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Tukee erittäin hyvin paikallista vene ja muuta teollisuutta, lisääntyvän kapasiteetin myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Vähentää lähialueella valmistettavien tuotteiden liikuttamista, kun voidaan tuottaa palvelu lähellä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Lisättävät työpaikav voivat olla naistyöpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke piti sisällä automaatti jauhemaalauslinjan hankinnan. Hannkkeen myötä jauhemaalaus kapasiteettimme lähes tuplaantui ja otettiin käyttöön myös automaatti maalaustekniikkaa jauhemaalauksessa. Tämä yhdessä mahdollistaa tehokkaan ja nopean tuotannon.