Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72592

Hankkeen nimi: Tuotantotehdas Kajaaniin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.1.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROLLOCK OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1451404-5

Jakeluosoite: Tekniikantie 12

Puhelinnumero: +358442352551

Postinumero: 02150

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.rollock.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomikumpu Joonas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CFO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joonas.tuomikumpu(at)rollock.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442352551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rollock Oy: n tavoitteena perustaa tuotantolaitos Kajaaniin. Hanke perustaa tuotantotehtaan, palkkaisi avainhenkilöt ja työntekijät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 116 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 116 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 681

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viestitie 2

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta, tavoitteena tehtaan pystytys eikä sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Kuitenkin olemme rekrynneet tehtaalle molempia sukupuolia tähän mennessä ja varmasti myös jatkossakin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tasa-arvohanke. Tavoitteena on kuitenkin rekrytä kyvykkäimmät henkilöt sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tasa-arvohanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Lajittelemme kaiken jätteen, tehtaalla hyvä lajittelupiste ja jätehuolto järjestetty oikein.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Tehtaamme kuluttaa sähköä, jonka kiinteistön omistaja ostaa. Sähkön tuotantolähdettä emme tiedä. Pyrimme omalla toiminnallamme vähentämään saastuttamista parhaamme mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Lajittelemme kaiken jätteen, tehtaalla hyvä lajittelupiste ja jätehuolto järjestetty oikein.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Luomme välittömästi uusia työpaikkoja, kaksi henkilöä on muuttanut Kajaaniin tämän seurauksena. Lisäksi tehdään hankintoja paikallisilta yrityksiltä ja toimijoilta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
Aineettomia tuotteita / palveluita kehitetään avainhenkilöidemme toimesta jatkuvasti. Tuotannollista toimintaa kehitetään prosessien luomisella ja laatujärjestelmän kehittämisellä. Lisäksi tullaan varmasti ostamaan palveluita aineettomien tuotteiden kehittämiseen alueen toimijoilta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Käytämme logistiikkakumppaneita hankintojemme ja tuotteidemme kuljettamiseen. Kaikki toiminta kilpailutetaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Pyrimme luomaan mukavan ja hyvinvointia edistävän työilmapiirin tehtaalle. Lisäksi tarjoamme kattavan työterveyshuollon.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Pyrimme edistämään tasa-arvoa palkkaamalla tehtäviin pätevimmät henkilöt sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Pyrimme palkkaamaan tehtäviin sopivimmat henkilöt heidän taustoistaan riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rollock on perustanut vuoden 2017 alussa tuotantolaitoksen Kajaaniin ja siirtänyt samalla lukkojen kokoonpanon Suomeen. Halusimme tukea kotimaista työntekoa ja osaamista. Laatu on meille erittäin tärkeää ja omassa tuotantolaitoksessa pystymme kiinnittämään tuotteiden laatuun erityistä huomiota. Kajaanissa on valmiudet valmistaa, huoltaa ja testata Rollock-tuotteita. Teemme myös jatkuvaa tuotekehitystä, johon Kajaanin tuotantolaitos on tarjonnut erinomaiset puitteet ja testiympäristöt. Rollock-tuotteiden kotimaisuusaste on saatu Kajaanin tuotantolaitoksen myötä erittäin korkeaksi. Rollock on suomalaisomisteinen yritys, tuotekehityksemme tapahtuu Suomessa ja tämän vuoden alusta asti myös tuotteiden kokoonpano on tehty Kajaanissa. Rollockin pääkonttori sijaitsee Espoon Otaniemessä. Kajaanin tuotantolaitos on mukana Vipuvoimaa EU:lta hankkeessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Rollock Oy:lle Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta tuotantolaitoksen perustamiseen. Tämä on mahdollistanut tuotantolaitoksen vaatimat laiteinvestoinnit ja tuotanto on saatu kehityshankkeen aikana Kajaanissa kunnolla käyntiin.