Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72606

Hankkeen nimi: Automatisoituja pesulapalveluita kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.5.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 24 PESULA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1562325-1

Jakeluosoite: Rauhankatu 18

Puhelinnumero: +35868222222

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.24pesula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevala Asko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asko.nevala(at)pesula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443622222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kartoittaa itsepalvelupesula soveltuvuus Englannin, Pohjoismaiden ja Balttian talousalueille. Luoda kauppapaikka verkosto kauppaketjujen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaankatu 45

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei toimenpiteitä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei toimenpiteitä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei toimenpiteitä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
uusi teknologia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Palvelut lähellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Ympäristöystävälliset aineet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Suljetut pesu ja kuivausjärjestelmät
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Koneiden kestävyys 20v
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Palvelu paikallisesti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Uusia hallintamenetelmät
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Pesuloiden sijoittelu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Puhtaampaa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Oikea tapa pestä ja kuivata

9 Loppuraportin tiivistelmä

-