Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72674

Hankkeen nimi: Arctic Circle World

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.3.2016 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UNIQUE ENTERTAINMENT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2739513-7

Jakeluosoite: Joulumaantie 10

Puhelinnumero: +358500599999

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

WWW-osoite: www.arcticcircleworld.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivike Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja,yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami(at)wildnordic.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500599999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää Rovaniemen matkailua rakentamalla Napapiirille, Joulupukin Pajakylään elämyksellisyydessään ainutlaatuinen, kiinteä ja ympärivuotinen käyntikohde, jossa yhdistyvät pitkälle viety kokemuksellinen musikaali- ja teatterikokemus, 3D hologrammi- ja virtuaalitodellisuusteknologia sekä näihin liittyvät ohjelma- ja tapahtumatuotteet. Kohde vahvistaa Rovaniemen ja koko Lapin vetovoimaisuutta sekä toimii uudistuvan elämystuotannon lippulaivana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 433 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 683 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Joulupukin Pajakylä

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tässä vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tässä vaiheessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tässä vaiheessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Virtuaalisesti tuotettavat palvelut eivät rasita luontoa eivätkä kuluta luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Virtuaalipalvelut mahdollistavat moottoroitujen palveluiden toteuttamisen ilman ilmastopäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 3
Virtuaalisesti tuotettavat palvelut eivät rasita luontoa eivätkä kuluta luonnonvaroja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Virtuaalipalvelut mahdollistavat moottoroitujen palveluiden toteuttamisen ilman ilmastopäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Virtuaalipalvelut mahdollistavat moottoroitujen palveluiden toteuttamisen ilman ilmastopäästöjä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke tuo uusia nykyaisia palvelua alueelle ja kehittää vahvasti elinkeinoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Vahvistuvan elinkeinorakenteen myötä alueen asukkaiden hyvinvointi voimistuu.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 8 8
Sisällösesti virtuaalituote vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-