Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72685

Hankkeen nimi: Tähystyskirurgisen ja -diagnostisen laitteiston hankinta ja siihen liittyvän välineistön (mukaanlukien ortopedisen välineistön) hankinta.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELÄINLÄÄKÄRI PEKKA HAKALA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1377312-5

Jakeluosoite: Pulkamontie 8

Puhelinnumero: +358 505002119

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakala Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: eläinlääkäri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elhakala(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505002119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite mahdollistaa erityisesti valjakkokoirille nopea diagnostiikka sekä nopea ja noninvasiivinen kirurgia. Silloin eläimen hoitoon ei tarvitse vaativia toipumistiloja eikä varsinkaan kiireisenä aikana sitouttaa henkilökuntaa. Hanke palvelee myös tavallisia koirien, kissojen ja hevosten omistajia. Eläimiä ei tarvitse kuljettaa eteläiseen Suomeen saamaan hoitoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Napapiiri

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei sovellu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
työpaikat
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
jätteen määrä vähenee, eläinten tarpeettomilta lopettamisilta vältytään, koirien aiheuttama hiilijalanjälki pienenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
hiilijalanjälki pienenee, ekologinen tehokkuus paranee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 9
lääkkeiden käyttö vähenee diagnostiikan parantuessa ja niiden ympäritövaikutukset pienenevät
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
mahdollistaa koiramäärän kasvun tarhoilla ja ammattimaisen hoidon
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
safariturismin kansainvälinen kuva paranee, kun voidaan osoittaa koirien hoidon täyttävän nykyajan vaatimustason korkean elintason maissa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
antaa kuvan eläinten korkeatasoiseta hoidosta, jossa huomioidaan eläinten hyvinvointi edistyksellisellä tavalla
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Tietyt yhteiskunnat ja yhteiskuntaluokat edellyttävät eläinten hoitoa korkeatasoisena, eivätkä niiden edustajat halua olla tekemisissä elinkeinojen kanssa, jotka eivät vastaa heidän näkemyksiään
Kulttuuriympäristö 9 9
eläinten kohtelu on korkeatasoista korkean elintason maissa ja selvä globaali trendi, jota ei voi vähätellä
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen puitteissa toteutettiin tähystyskirurgisen laitteiston sekä siihen littyvän ortopedisen välineistön hankinta eläinten lääkintään. Kohteena ovat erityisesti koirat, kissat ja muut pienet eläimet. Laitteiston avulla voidaan tehdä toimenpiteitä, joita muutoin ei voida suorittaa mm. nenäontelon, korvan ja virtsarakon perusteellinen tutkimus. Laitteistoa voidaan käyttää myös vierasesineiden poistossa elimistöstä. Laitteistolla voidaan suorittaa myös luuston- ja pehmytkudosten kirurgiaa ja tutkimusta hyvin pienin traumaattisin vaurioin, jolloin parantuminen leikkauksista on kivutonta ja nopeaa. Työkoirilla nopea palautuminen palveluskuntoon on merkittävä etu sekä koiralle että omistajalle.