Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72775

Hankkeen nimi: Elintarvikkeen tuotekehitys.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OREGANA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2797756-7

Jakeluosoite: Purotie 6

Puhelinnumero: 0503509091

Postinumero: 88470

Postitoimipaikka: KONTIOMÄKI

WWW-osoite: https://www.oreganasmoothie.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanhisuanto Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.hanhisuanto(at)oregana.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503509091

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden tyyppisten elintarvikkeiden tuotekehitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 009

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole vielä tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteissä huomioidaan ennen toteutusta, että toiminnot ja hankkeet edistävät tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Omaa tuotantoa perustettaessa rekrytoinnissa huomiodaan sukupuolet tasapuolisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
raaka-aineet sopimusvalmistajilta, luonnonmukaisin viljelymenetelmin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Lähiruoka ajattelu omassa tuotannossa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 3
Tuotannon raaka-aineissa huomioidaan satokaudet ja raaka-aineen saatavuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 5
Veden kierrättäminen esim. autoklaavin recovery -astia, palauttaa käytetyn veden takaisin kuumennukseen (säästää aikaa, vettä ja sähköä)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 9
Materaalit 100% kierrätettäviä mm. lasi- ja pahvipakkaukset
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
sähkön toimitus voidaan hankkia uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Pyritään hankkimaan raaka-aineet paikallisesti ja lähi-alueelta ja työllistämään paikalllisia toimijoita ja työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
tuotantotekniikan tutkiminen ja parantaminen ( innovaatiot)
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Kuljetusten yhdistäminen. Välivarastointi markkinoiden läheisyyteen vähentää päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tuotteet edistävät ihmisten (kuluttajien) hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Tuotteissa ei lisäaineita, vähäsuolaisuus ja alhaiset sokeripitoisuudet
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Kansainvälinen tuote = huomioitava kansainväliset mieltymykset ja toiveet
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elintarvikkeen tuotekehitys hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tuoda tarjolle terveellisempiä elintarvikkeita, joiden ravintoarvot ovat hyvät: alhainen sokeripitoisuus, runsas kasvisten osuus, pitkä säilyvyysaika ja helppokäyttöisyys kuluttajalle. Nämä ominaisuudet lisäävät myös terveellisempi valintoja sekä kasvisten osuutta kuluttajien ruokavaliossa. Hanke onnistui kehittämään useita erimakuisia smoothie -juomia, joissa nämä argumentit toteutuvat.