Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72791

Hankkeen nimi: Leipomotoiminnan tehostaminen, kapasiteetin kasvattaminen ja jalostusarvon nostaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEKKA HEIKKINEN & KUMPP. OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2303120-5

Jakeluosoite: Brahenkatu 18 as 25

Puhelinnumero: 08617890

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.pekkaheikkinen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marin Juuso

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Juuso.marin(at)pekkaheikkinen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442885255

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvatetaan kylmäleivontaa, jolloin päästään suurempiin tuotantoeriin. Lisätään leipomokonekapasiteettia. Tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 079

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 079

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Välikatu 7

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellinen ko. hankkeessa. Sukupuolet ovat toiminnassa täysin tasa-arvoisessa asemassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarpeellinen ko. hankkeessa. Sukupuolet ovat toiminnassa täysin tasa-arvoisessa asemassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tarpeellinen ko. hankkeessa. Sukupuolet ovat toiminnassa täysin tasa-arvoisessa asemassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli leipomotoiminnan tehostaminen, kapasiteetin kasvattaminen ja jalostusarvon nostaminen. Hanke toimi merkittävänä tukena myymälän ja konditorian toiminnan uudelleenkäynnistyksessä leipomon tulipalon jälkeen. Hankkeessa käyttöönotetuilla laitteilla sekä sähköisellä toiminnanohjausjärjestelmällä on merkittävä vaikutus leipomotoiminnan kannattavuuteen ja yli sadan vuoden historian jatkuvuuteen Kajaanissa.