Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72811

Hankkeen nimi: eSend Global Growth Kuljetusten tilaukseen ja seurantaan kehitetyn eSend mobiili- ja web-pohjaisen online-tilausjärjestelmän kansainvälistäminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ESEND FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2637551-3

Jakeluosoite: Kasarmintie 13 B

Puhelinnumero: +358 449891620

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.esend.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peltomäki Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business dierctor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.peltomaki(at)esend.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 449891620

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eSend kuljetusten tilaus-/ seurantajärjestelmän kansainvälistäminen Kansainvälistymisen edellyttämien liiketoimintamallien ja toimintaprosessien kehittäminen. eSend tuote saavuttaa tavoitellun markkina-aseman valituilla markkina-alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 471

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 471

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarmintie 13 B

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kansainvälistymishanke johon valitaan osaamisen ja pätevyyden perusteella parhaat toimijat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kansainvälistymishanke johon valitaan osaamisen ja pätevyyden perusteella parhaat toimijat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei varsinaisesti kuulu hankkeen päätavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kuljetus- ja jakelualan yritysten kannattavuus paranee sovelluksen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Täysin uusi palvelukonsepti yritys- ja kuluttajasektorille.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Kuljetusten tehokkuus ja taloudellisuus paranevat. Lisäksi kuljetusten tilaaminen on asiakkaalle vaivatonta ja helppoa. Sovellus hyödyntää ajoneuvojen vapaana olevaa kapasiteettia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

eSend palvelu tarjoaa nopeimman alle kolmen tunnin kuljetuksen erityisesti verkkokaupoille automatisoimalla kuljetusliikkeiden ajojärjestelyn ja tuoden kuljetusliikkeille mahdollisuuden ajoreittien reaaliaikaisiin muutoksiin yhdessä Google-Mapsin tarjoaminen palveluiden kera. Verkkokaupat saavat eSendin business-mallissa koko maan kattavan kuljetuspalvelun yhdestä paikasta ja puolestaan maajohtaja pystyy eSend järjestelmällä rakentamaan helposti tällaisen verkoston hyvin pienistä kuljetusliikkeistä aina isoihin liikkeisiin.