Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72911

Hankkeen nimi: AV-alan kannustimen markkinointi - Lappi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HOUSE OF LAPLAND OY

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1544440-5

Jakeluosoite: Valtakatu 11 C

Puhelinnumero: 0400 979185

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Vuolo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.vuolo(at)houseoflapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 979185

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve: Suomen valtion lanseerattua AV-alan tuotantokannustimen vuoden 2017 alussa on myös Lappi uudessa markkina- ja kilpailutilanteessa suhteessa muihin pohjoisiin lokaatioihin. Kannustinraha jaetaan first come, first serve -periaatteella, joten kontaktit Lappiin sopiviin tuotantoihin ja asiakkuuksiin on luotava mahdollisimman nopeasti.

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on profiloida Lappi kannustinkelpoisten suurtuotantojen potentiaalisena kuvauspaikkana kiinnostavimpien yhteistyötahojen keskuudessa sekä vakuuttaa heidät Lapin kilpailutekijöistä arktisena kuvauspaikkana. Tavoitteena on, että tavoitamme 50 000 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, ja että Lapissa kuvataan hankeaikana kuusi kannustinkelpoista tuotantoa.
Toimenpiteet: Kartoitamme potentiaalisimmat yhteistyötahot ja projektit markkinaselvitysten tai verkostokartoitusten avulla. Tämän jälkeen kontaktoimme heidät henkilökohtaisilla myyntikäynneillä. Työtä tuetaan kohdennetulla digitaalisella markkinoinnilla ja asiakkuuden hallinnalla.

Tulokset: Tuloksena tuotantojen Lappiin tuomat tulo- ja työllisyysvaikutukset kaksinkertaistuvat, Lapin yritysten osaaminen ja kilpailukyky AV-alalla paranee ja Lappi-brändi vahvistuu kansainvälisillä markkinoilla merkittävästi ansaitun näkyvyyden myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Markkinoinnin kohderyhmänä ovat AV-alan ammattilaiset. Erityistä huomiota kiinnitetään ”live action” elokuva- ja TV-sarjojen tuottajiin Euroopassa ja USAssa sekä Kiinassa. Hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti jatkuvasti laajeneva Film Friendly -verkosto sekä muut AV- ja matkailualalla toimivat yritykset, jotka hyötyvät suoraan tuotantojen jättämästä tulosta.

Film Friendly-verkostossa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat yritykset:

Lapland Hotels Oy
Lapland Safaris Oy
Scandia Rent Oy
Konttaniemen Porotila Oy
Flatlight Films Oy
Frozen Innovation Oy
Santa's Hotels Oy
Hullu Poro Oy
Santa Park Oy
Pure Scandianvia Oy
Harriniva Hotels & Safaris Oy
Nellimin Erähotelli Oy
Djagsljus Lapland Oy
Tundrea Oy


Film Friendly - yritykset osallistuvat elokuvakomission rahoitukseen 2500 eurolla / vuosi. Muu osa rahoituksesta tulee kunnilta.
Verkosto kasvaa jatkuvasti. Kaikki Film Friedly -yritykset löydät https://www.lapland.fi/film-in/film-friendly/

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä hyödynsaajina ovat lappilaiset yritykset ja kunnat laajasti. Kunnat hyötyvät tuotantojen alueella käyttämästä rahasta verotuksellisesti. Suurtuotantojen tuoma näkyvyys mitataan sadoissa miljoonissa katsojissa ja ne ovat erinomainen tapa rakentaa alueen brändiä. Alueen kasvava tunnettuus vaikuttaa alueen vetovoimaan poikkitoimialaisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 187

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 268 986

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 372 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 358 649

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen analysoinnissa on hyödynnetty Lapin Letkan Suvauskonetta. Analyysin tuloksena on, että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen ohjausryhmä on miesvoittoinen ja hankkeen projektiryhmä on naisvoittoinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Varmistetaan, että ohjausryhmässä on sekä miehiä että naisia. Varmistetaan, että hankkeen työryhmiin ja sisältöjen määrittelyyn osallistuu sekä naisia että miehiä. Huomioidaan sukupuolten tasa-arvo hankkeen strategisten tavoitteiden määrittelyssä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on profiloida Lappi kannustinkelpoisten suurtuotantojen potentiaalisena kuvauspaikkana kiinnostavimpien yhteistyötahojen keskuudessa sekä vakuuttaa heidät Lapin kilpailutekijöistä arktisena kuvauspaikkana

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen kestävään kehitykseen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- tai pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä tuomalla uutta kysyntää AV-alalle sekä matkailupalveluiden käyttöön erityisesti matkailun huippusesongin ulkopuolella. Hanke vaikutaa myös Lapin tunnettuuteen kansainvälisillä markkinoilla luomalla kysyntää myös pitkällä tähtäimellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Hanke edistää uusien palvelujen ja osaamisen syntymistä AV-alalle ja sitä palveleville sektoreille.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Hanke edistää logistiikapalvelujen kysyntää Lapissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hanke edistää hyvinvointia tuomalla suoraa tuloa alueen yrityksille.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Hanke edistää miesten ja naisten työllistymistä tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
AV-tuotannot tuovat tuloja eri puolille maakuntaa - myös syrjäisille alueille.
Kulttuuriympäristö 3 1
Lappilaiset kulttuuriympäristöt voivat olla erittäin kiinnostavia kuvauslokaatiota.
Ympäristöosaaminen 1 1
Kestävä kehitys on toimialalla yhä tarkeämpää.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoite: Hankkeen tavoitteena oli profiloida Lappi kannustinkelpoisten suurtuotantojen potentiaalisena kuvauspaikkana kiinnostavimpien yhteistyötahojen keskuudessa sekä vakuuttaa heidät Lapin kilpailutekijöistä arktisena kuvauspaikkana. Tavoitteena oli, että tavoitamme 50 000 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, ja että Lapissa kuvataan hankeaikana kuusi kannustinkelpoista tuotantoa.
Toimenpiteet: Kartoittaa potentiaalisimmat yhteistyötahot ja projektit markkinaselvitysten tai verkostokartoitusten avulla. Tämän jälkeen kontaktoidaan heidät henkilökohtaisilla myyntikäynneillä. Työtä tuetaan kohdennetulla digitaalisella markkinoinnilla ja asiakkuuden hallinnalla.

Tulostavoitteet hankkeen alussa: Tuloksena tuotantojen Lappiin tuomat tulo- ja työllisyysvaikutukset kaksinkertaistuvat, Lapin yritysten osaaminen ja kilpailukyky AV-alalla paranee ja Lappi-brändi vahvistuu kansainvälisillä markkinoilla merkittävästi ansaitun näkyvyyden myötä.

Tärkeimmät toimenpiteet. Markkina- ja verkostokartoitus hankkeen alussa omana työnä, sen jälkeen henkilökohtaiset myyntineuvottelut seuraavissa tapahtumissa: Mipcom 2017 ja 2018 lokakuussa, American Film Market 2017 ja 2018 marraskuussa, Focus London 2017 ja 2018 joulukuussa, Berliniin elokuvajuhlat helmikuu 2018 ja 2019, FAM-tour Lapissa huhtikuussa 2018 Hollywoodin tuottajille ja studioille, Festival de Cannes ja Ailo – Pienen poron suuri seikkailu elokuvan lehdistötilaisuuden isännöiminen toukokuussa 2018, Edinburgh Television Festival elokuussa 2018, FAM-tour Lapissa tuottajavieraille Kiinasta ja Lontoosta syyskuussa 2018.

Digitaalinen markkinointi: korkeatasoisen kuvapankin koostaminen Lapin kuvauslokaatioista, Film-Friendly käsikirjan koostaminen, eettiset ja kestävän kehityksen kuvausohjeet kansainvälisille tuotannoille, Filmlaplandin englanninkielinen showreel ja presentaatio. Tämän lisäksi on tehty sosiaalisen median sekä Googlen hakukonemainontaa Mipcomin, AFM:n ja Berlinalen yhteyteen.

Hankkeen tulokset.
Hankkeen aikana Lapissa on kuvattu tavoitteen mukaisesti kuusi (6) kannustinkelpoista tuotantoa:
Ailo’s Journey, Mestari Cheng, Snow Flower, Tunturin tarina, Arctic Circle, Kaamos

Hankkeen toteutus on sujunut hankesuunnitelman mukaisesti. Lapin elokuvakomission osallistumiset av-alan merkittävimpiin tapahtumiin, messuille ja henkilökohtaiset myyntikäynnit ovat toteutuneet kuten on projektoitu.

Digitaalisella markkinoinnilla on tavoitettu 306 669 henkilöä (tavoite 50 000)
FilmLapland verkkosivustolla vierailijoita toteutunut 41 717 henkillöä (tavoite 20 000)
Konversio: kiinnostuneita 1277 henkilöä (uutiskirjeen tilaaja tai lisätietojen pyyntö) (tavoite 1000)

Hankkeeseen saatiin mukaan 18 pk-yritystä (tavoite 20), joilla keskeinen tavoite yrityksen kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta.
Laskennallisesti hanke on tuottanut suoraa tuloa Lapin alueelle yli 2 miljoonaa euroa vuonna 2018 (n. 1 miljoona euroa vuonna 2017). Hankkeen yritykset (18) ovat olleet kaikki hankkeen aikana mukana, kun alueella on järjestetty FAM-trippejä tai av-osaamista, majoitus- tai muita palveluita on markkinoitu kansainvälisesti kohderyhmälle.