Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72944

Hankkeen nimi: Dominofix liitoskappaleiden uuden tuoteperheen kehittäminen 3D-tulostinta apuna käyttäen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DOMINOFIX CONNECTORS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2761166-1

Jakeluosoite: Hallitie 16 V 5

Puhelinnumero: +358 503231383

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.dominofix.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Björninen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä/osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)dominofix.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503231383

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyrimme kehittämään uuden tuoteperheen kehittämämme Dominofix-konseptin pohjalle. Tuotteet soveltuvat puualalle ja niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. 3D-tulostin tarvitaan tuotteiden paikalliseen kehittämiseen ja testaamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 9 910

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 960

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 090

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 15 VA 5

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pieni kahden henkilön erikoisosaamisen ympärille perustettu yritys ei voi ensimmäisenä miettiä muiden työllistämistä, vaan kasvua ja markkinoiden tavoittamista nykyisillä resursseilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Pieni kahden henkilön erikoisosaamisen ympärille perustettu yritys ei voi ensimmäisenä miettiä muiden työllistämistä, vaan kasvua ja markkinoiden tavoittamista nykyisillä resursseilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on uuden vientituotteen kehittäminen ja toivomme voivamme jatkossa työllistää osaavia henkilöitä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Ei edestakaista osien lähettelyä postissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Tuotekehittely voidaan toteuttaa täysin paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 10
Ei edestakaista osien lähettelyä postissa, koska kehittäminen tapahtuu paikallisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rahoitus on auttanut kehittämään 2 uutta tuotetta, joiden liikevaihto on kasvanut. Nyt annetut numerot ovat vain 12/2018. Lopullinen liikevaihto oli 69439 euroa.