Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72979

Hankkeen nimi: Finlandia Candyn Suomussalmen makeistehtaan tuotteiden vientimahdollisuuksien selvittäminen ja kartoitus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINLANDIA CANDY OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1495034-9

Jakeluosoite: Veckjärventie 1

Puhelinnumero: +358 408225441

Postinumero: 06150

Postitoimipaikka: PORVOO

WWW-osoite: wwww.finnsweet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liimatainen Tamara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tamara(at)finnsweet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408225441

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoituksena on Suomussalmen tehtaan tuotteiden vientimahdollisuuksien kartoitus ja tutkiminen. Tavoitteena on selvittää, mitkä olisivat potentiaaliset vientimaat ja -markkinat ja mille tehtaan tuotteille olisi kansainvälistä kysyntää markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 429

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rosmariinintie 1

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevanttia projektissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei relevanttia projektissa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevanttia projektissa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Paikallisen tuotannon lisääminen ja kotimaisten raaka-aineiden suosiminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Toivomme oppivamme lisää rahtilogistiikasta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Työtyytyväsyys ja paikallisen toiminnan vakiintuminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Olemme selvittäneet Suomussalmen tehtaamme tuotteiden vientimahdollisuuksia. Potentiaali näemme etenkin Pohjoismaisessa verkkoliiketoiminnassa, ja rakennammekin yhteistyötä paikallisten verkkoliiketoimijoiden kanssa.