Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73008

Hankkeen nimi: Tuotannon nykyaikaistaminen ja tehostaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.5.2017 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PELLOPUU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0193691-9

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Puhelinnumero: +358 403000248

Postinumero: 95645

Postitoimipaikka: TURTOLA

WWW-osoite: www.pellopuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuopusjärvi Osmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Prokuristi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.kuopusjarvi(at)pellopuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403000240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotanto prosessi ketjutetaan, uudistetaan, nopeuttaen läpimenoaikaa ja laadun tekeminen varmistetaan koko prosessin ajaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 083 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 083 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 083 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 083 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torniontie 113 A

Postinumero: 95645

Postitoimipaikka: TURTOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Työllistämme kaikki alalle oppivat ja halukkaat naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työn on osoitettu sopivan myös naisille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työllistämme naisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Raaka-aine PFC sertioiduilta myyjiltä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Toiminnalla on hyväksytty Ympäristölupa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 7
Toiminnalla on hyväksytty Ympäristölupa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hyödynnetään täysin ja kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6
Tehdas lämpiää omalla tuotannon sivutuotteella
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Metsä ja sen jalostaminen on alueen perustuotantoa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 5
Tuote lähtee jalostetumpana maailman markkinoille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Työvoima lähialueelta ja viihtyy työsuhteessa.
Tasa-arvon edistäminen 8 10
Sama työ sama palkka ja koulutus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Työssä on Ruotsissa asuviakin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 9
Talossa on ympäristö vastaava nimetty.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pellopuu Oy on investoinut noin neljä miljoonaa euroa uuteen tuotantoon. Uuteen 3300 m2 tuotantohalliin on asennettu uusi 1250 mm leveä Hundegger K2i -hirsilinja robottiyksiköllä. Koneella voidaan työstää jopa 24 metriä pitkiä elementtejä. Lisäksi hallissa on uusi 8-karainen 1600mm leveä höylä sekä muun muassa uudet nosturit, kuljetuslinjastot ja purunpoisto. Pellopuu Oy on lanseerannut uuden hirsi-innovaation, joka valmistetaan uudella linjalla. Siinä yhdistyy hirsirakentamisen hyödyt ja elementtiratkaisun edut.