Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73044

Hankkeen nimi: Kaurapohjaisten elintarvikkeiden tuotteistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.7.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MÖ FOODS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2835966-4

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Puhelinnumero: +358400463723

Postinumero: 68230

Postitoimipaikka: LOHTAJA

WWW-osoite: www.mö.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukkola Annamari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annamari.jukkola(at)mofoods.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400463723

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kaurapohjaisten tuotteiden kehittäminen ja tuotannon käynnistäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Postinumero: 68230

Postitoimipaikka: LOHTAJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty, mutta yrityksemme kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksen pienen koon vuoksi sukupuolinäkökulmaa ei ole huomioitu hankkessa. Molemmat sukupuolet ovat tosin tasaisesti edustettuna yrityksemme omistajissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteemme ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta otamme sen huomioon mahdollisuuksien mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Valmistamme tuotteemme 100% kasviperäisistä raaka-aineista ja kannustamme ekologisten tuotteiden kulutukseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kasviperäisten elintarvikkeiden hiilijalanjälki on pienempi eläinperäisiin tuotteisiin verrattuna.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kasviperäisiin tuotteisiin siirtyminen vähentää viljeltävän maan määrän tarvetta ja antaa tilaa luonnon monimuotoisuudelle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Suosimme kasviperäisten maataloustuotteiden tuotantoa eläinperäisten sijaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Pakkausmateriaalien kierrätettävyys ja muovin määrä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Suosimme kotimaisia raaka-aineita ja käytämme ainoastaan kotimaista kauraa. Tuomme myös paikallisia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Logistiikkasynergiat Jukkola Food Oy:n kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Kasviperäiset tuotteemme ovat terveellinen valinta ja edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Kasvatamme tietoisuutta ympäristöasioista viestinnän kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke mahdollisti kolmen uuden kaurapohjaisen välipalan kehityksen ja markkinoille saattamisen. Hankkeen lopputuloksena lanseerattiin MÖ-kaurajogut maustamaton, mustikka-kardemumma ja banaani. Tuotteet valmistetaan 100% kotimaisesta kaurasta Keski-Pohjanmaalla Lohtajalla ja ne ovat saatavilla ekologisissa 400g pakkauksissa.