Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73157

Hankkeen nimi: PaaPii Designin ompeluyksikön perustaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.2.2017 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PAAPII DESIGN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2537559-7

Jakeluosoite: Riipantie 64

Puhelinnumero: +358 505941242

Postinumero: 68410

Postitoimipaikka: ALA-VETELI

WWW-osoite: www.paapiidesign.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Isokangas Anniina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)paapiidesign.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505941242

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PaaPii haluaa varmistaa vaatteiden kotimaisen tuotannon jatkumisen perustamalla oman ompeluyksikön. Laitehankintojen avulla saamme käyttöön ajantasaiset tuotantovälineet laadukkaiden trikoovaatteiden omavaraista tuotantoa varten. Tällä vahvstuksella voimme vastata jatkossa suurempaan kysyntään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 540

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Riipantie 64

Postinumero: 68410

Postitoimipaikka: ALA-VETELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 4.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimiala on naisvaltainen. Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta oleellinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-,,-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-,,-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

PaaPii Design Oy halusi perustaa omaa vaatetuotantoa varten ompelimon Kokkolaan. Hankkeen rahoituksen avittamana laitehankinnat tehtiin tuotantolaitosta varten ja tuotanto päästiin aloittamaan heinäkuussa 2017.