Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73181

Hankkeen nimi: Joustava rasiatuki paikallaan valettaviin seiniin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.5.2017 ja päättyy 1.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB KARSOLUX OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1108485-2

Jakeluosoite: KARSOBACKANTIE 5

Puhelinnumero: 0405044388

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://karsolux.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Store Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.store(at)suomi24.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5044388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kojerasiatuki paikallaan valettaviin seiniin nopeuttaa työtä huomattavasti koska vanha menetelmä eli kojerasioiden sitominen raudoitukseen on huomattavasti työläämpää.Tuki on suunniteltu lähinnä rasioille jotka tulevat työmuotin etupintaan ja tapauksiin jossa vastamuottiin ei voida kiinnittää rasioita naulaamalla.Tukea voi myös käyttää hanakulma rasioiden sekä jakorasioiden kiinnittämiseen.Tuotetta on testattu työmaalla aidossa tilanteessa ja toiminut hyvin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Karsobackantie 5

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
tarpeeton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
tarpeeton
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
tarpeeton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
tuote voidaan mahdollisesti valmistaa kierrätetystä muovista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitettiin rasiatuki paikallaan valettaviin betoniseiniin,tilanteisiin jossa vastapuolen rasiat joudutaan kiinnittämään nykymenetelmin raudoituksiin. Rasiatuki nopeuttaa sähkö/lvi rasioiden asennusta.