Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73428

Hankkeen nimi: Yrityksen uusi toimintakonsepti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.10.2017 ja päättyy 10.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AJL-GUITARS

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1775844-0

Jakeluosoite: Korpintie 61

Puhelinnumero: +358 405071383

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.ajl-guitars.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomaranta Ari-Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aj(at)ajl-guitars.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudet innovaatiot ja uudentyyppinen markkinointistrategia uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi. Toiminnan laajentaminen uudentyyppisellä toimintakonseptilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 484

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 484

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korpintie 61

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
xx
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
xx
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
xx

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
kuljetuskustannukset vähenee, kun suurempi osa alihankinnasta paikallista. Kansipuun hankinta ilman välikäsiä.Uuden palvelumuotoilun vuoksi ulkomaanmatkat vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Paljon paikallisen alihankintaverkoston kayttöä, joka lisääntyy entisestään
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 2
Käsityöperinteen säilyminen. vähemmistökulttuurin (mustalaismusiikin) edistäminen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-Uuden myyntityökalun kehittäminen, tällä voidaan valmistaa henkilökohtaisesti mittatilaustyönä täysin asiakkaan toiveiden mukainen jazzkitara asiakkaalle toiselle puolelle maailmaa ja toimittaa se suoraan kotiovelle ilman jälleenmyyjää. Asiakas voi valita jokaisen puun soittimeen, esivalmistetut uniikit brasilianruusupuuosat ovat kaikki numeroituna ja näkyvillä yrityksen webbsivuilla. -Uudet mallit ja niiden lanseeraaminen; archtop kitaroista uusi jazzkitaran fysiikka "Nuages" mallissa ja "Quiet and Portable" harjoitus/matkakitaran.