Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73620

Hankkeen nimi: Leipomon muutostyöt ja koneet

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.12.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LEIPOMOLIIKE IRENE PARTANEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2616152-3

Jakeluosoite: Vahverokuja 16

Puhelinnumero: +358503704979

Postinumero: 70910

Postitoimipaikka: VUORELA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Komulainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jt.komulainen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503704979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiinteistön muuttaminen leipomoksi, energiatehokkaat koneet ja laitteet

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 398 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 379 436

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 398 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 436

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Inkilänmäenkatu 19

Postinumero: 70340

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9.00, joihin työllistyvät naiset 5.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
työllistävyyden näkökulma huomioitu, samoin työolosuhteissa naiset huomioitu mitoituksessa yms.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Leipurinaiset mukanan tuotekehityksessä ja toimitilasuunnittelussa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
kaikille sama palkka samasta työstä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
kotimainen järvikala ja vilja lähialueelta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
ympäristötukiehdot raaka-aineilla
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
jätevesiverkkoon liittyminen, kaksi myyjää ja enemmän tuotteita samassa autossa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
kierrätettävä pakkaus, lajittelu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
alueen raaka-aineen jalostus, myös ruokamatkailu mukana
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
pakastekuljetus kuljetusliikkeellä tai pakastinboxi omaa autoon
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
tasaisempi työllisyys, vähemmän kiirehuippuja, paremmat työolot
Tasa-arvon edistäminen 8 8
samapalkkaisuus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
alkuperäinen tuote
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kyseessä on Leipomoliike Irene Partanen Oy:n uusien toimitilojen rakentaminen. Hankkeen myötä yrityksen liikevaihto kasvoi merkittävästi. Hankkeen toteutuksella on ollut vaikutusta useiden uusien työpaikkojen syntymiseen.