Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73642

Hankkeen nimi: Tuotekehitystyön käynnistäminen ja kansainvälistymispuitteiden luominen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.2.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LUMISE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2548487-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 17

Puhelinnumero: +358 400852382

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lumise.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.karjalainen(at)lumise.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406634045

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Lumisen omien valotuotteiden ja -tarvikkeiden tuotekehitystyö sekä luoda puitteet kansainvälistymiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 439

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 197 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 439

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 17

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa rekrytoitava valo- ja elektroniikka-asiantuntija valitaan henkilön pätevyyden perusteella. Henkilön sukupuoli ei vaikuta valintaan millään tavalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa rekrytoitava valo- ja elektroniikka-asiantuntija valitaan henkilön pätevyyden perusteella. Henkilön sukupuoli ei vaikuta valintaan millään tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa rekrytoitava valo- ja elektroniikka-asiantuntija valitaan henkilön pätevyyden perusteella. Henkilön sukupuoli ei vaikuta valintaan millään tavalla. Tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Uuden ERP-järjestelmän avulla kuljetuksia voidaan optimoida ja paperitulosteiden määrää karsia huomattavasti. Tuotekehitystyön tavoitteena on korvata halogeeni- ja xenon-valoja energiatehokkaammilla LED-ratkaisuilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kuljetusten optimoinnin myötä kuljetuksen aiheuttamat päästöt yhtä toimitusta kohden vähenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Lähetysten toimitustiheys harvenee, kun varastonhallintatyökalut kehittyvät. Ostojen optimoinnin myötä lentorahtien määrä vähenee, ja entistä suurempi osa maahantuotavasta tavarasta kulkee meriteitse. Oman kokoonpanotyön käynnistämisen myötä valmiiden tavaroiden maahantuonnin osuus vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Paperitulosteiden määrä vähenee välittömästi uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä. Tuotekehitystyö kohdistuu LED-valaisimiin, joiden käyttöikä on moninkertainen aiemmin yleisesti käytössä olleisiin halogeeni- ja xenon-valaisimiin verrattuna.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Lumise haluaa toiminnallaan näyttää esimerkkiä, että verkkokaupan ansiosta yrityksen asiakaskunnan ei tarvitse rajoittua pelkästään lähiseudulle, vaan että Lapista pitäen voi tehdä kannattavaa kauppaa Euroopan-laajuisestikin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Liikenneturvallisuus kehittyy parempien ja tehokkaampien lisävaloratkaisujen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Ihmiset voivat hankkia laadukkaita valotuotteita asuinsijainnista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää Lumisen omien valotuotteiden ja -tarvikkeiden tuotekehitystyö sekä luoda puitteet kansainvälistymiselle. Hankkeen tuloksena Lumiselle rakennettiin uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä tuotetiedonhallintajärjestelmä, jotka mahdollistavat voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen. Hankkeen aikana käynnistettiin myös Lumisen omien valojen ja tarvikkeiden tuotekehitystyö, joka tähtää itse suunniteltujen tuotteiden tuomiseen markkinoille.