Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A73663

Project name: SensorFu Oy productization and internationalization project

Policy: 2. Production and utilisation of latest knowledge and expertise

Specific objective: 3.2. Developing renewable energy and energy-efficient solutions

Planned completion time: Start 26.2.2018 and end 31.5.2019

Operational status: Ended

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: SENSORFU OY

Organisation type: Micro-enterprise

Business ID: 2811349-6

Street: Teknologiantie 18 B

Telephone number: +358 40 8019800

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: www.sensorfu.com

Project contact person's name: Kenttälä Mikko

Contact person's position in the organisation: Toimitusjohtaja

Contact person’s email address: mikko.kenttala(at)sensorfu.com

Contact person's phone number: +358408019800

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

SensorFu Ltd manufactures and sells advanced automatic security policy checks. SensorFu's first product, SensorFu Beacon, assures the isolation of computer networks. With this development and internationalization project SensorFu Ltd increases its ability to respond to international demand by improving productization for higher delivery volumes and opening new international channels and partnerships for the company.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 102 480

EU and State funding used: 75 775

Planned public funding (total): 102 480

Planned public funding used (total): 75 775

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Teknologiantie 18 B

Postal code: 90590

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 0, in which women are employed 0

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: No
Sukupuolineutraali toimiala.
: Yes
Sukupuolineutraali toimiala.
: No
Sukupuolineutraali toimiala.

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Tuotteemme vähentää ihmistyötä ja siten asiantuntijoiden liikkumista henkilöautolla/lentokoneilla.
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-