Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73720

Hankkeen nimi: Kalajoen Marinan liikeympäristön kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kalajoen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: 044-46911

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: http://www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annukka Takalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhdyskuntakuntatekniikan insinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annukka.takalo(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-4691252

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kalajoen Marinan kaava-alueen liikenneolosuhteita, poistaa liikenteen pullonkauloja sekä tavoitteena on edistää alueella jo toimivien ja sinne sijoittuvien PK-yritysten saavutettavuutta. Hankkeen välillisenä tavoitteena vahvistaa Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskukselle strategisesti tärkeän Marinan alueen kehittymistä ja käytännön tasolla mahdollistaa sinne sijoittuvien yritysten toimintaedellytyksiä, edistää yritysinvestointeja alueelle ja parantaa yritysten saavutettavuutta ja mahdollistaa matkailun palvelutarjonnan monipuolistuminen Kalajoen Marinan yrityspuiston Dyynikylän ja Hotellikylän alueella.


Kalajoen kaupungin omistaman Marinan alueen lainvoimainen kaava astui voimaan 31.1.2017 ja se mahdollistaa hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, joita ovat Marinan alueen PK-yritystoiminnan saavutettavuutta parantavien Keskuskarintien, Tiitaival-, Swing- ja Dyynikylän kaavakatujen rakentaminen ja em. katuihin rakenteellisesti liittyvien katualueen kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä niiden asfaltoinnin, valaistuksen ja hulevesiratkaisujen rakentaminen Keskuskarintien, Tiitaival-, Swing- ja Dyynikyläkatujen toimivuuden ja käyttäjien turvallisuuden vuoksi.

Hankkeeseen ei sisälly vesijohto- ja jätevesiviemäröintiä eikä ympäristörakentamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Marinan alueen yrityspuiston investointien ensi-sijainen kohderyhmänä ovat sinne sijoittuvat PK-yritykset. Alueen kaava mahdollistaa rakentamisen uusille tonteille katujen varsille. Hankkeessa rakennettavista ajo- ja kevyen liikenteen väylistä hyötyvät alueen PK-yritykset, heidän asiakkaansa ja alueella toimivat muut toimijat sekä yksityiset henkilöt, joita ovat nykyisin:
1) Keskuskarissa Cafe Reef + saunalautta,
2) BlueSeaAndSKy; Kiira-vesibussi Maakallaan,
3) Kalastaja Annala, joka pitää satamaa kotisatamanaan,+ muutama harrastajakalastaja
4) Hiekkasärkkien ohjelmapalvelut, joka tuottaa veteen liittyviä ohjelmapalveluita, -safareita; vuokraa venettä, kanootteja, vesiskoottereita. Keskuskari on sen kotisatama
5) Fememare Oy – ohjelmapalvelut, pitää Keskuskaria kotisatamana ja lähtöpisteenä ohjelmapalveluilleen,
6) Rautio Sports- Surf-center - ohjelmapalvelut
7) Seikkailupuisto X-pakka / Priuska pitää hallussaan kahta venepaikkaa satamassa ja kulkee alueen läpi kaavateitä,
8) Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan omistama Tahkokorvat oy operoi myös Marinan alueen viereisellä Suomen suurimmalla, Kalajoen Camping leirintäalueella, omistaa vesialueet, uimarannat ja pienen tilkun maata sekä vuokraa tontteja (8 mökkiläiselle) ja yllä pitää mökkialuetta Keskuskarissa
9) Kallan purjehtijat -seura toimii Dyynikylässä (surffilautailupaikka) ja Keskuskarin sataman alueella, jossa vuokraa jäsenilleen laituripaikkoja (8-9 kpl) ja tuottaa palveluita: Sen asiakkaat ja jäsenet kulkevat kaavateitä ja kevyen liikenteen väyliä pitkin
10) Keskuskarin satamaan kuljetaan hankealueen kaavateitä ja kevyen liikenteen väyliä pitkin, siellä Kalajoen kaupunki vuokraa yhteensä 33 venepaikkaa, joista osa em. yritysten paikkoja, lisäksi 3 vierasvenepaikkaa
11) Dyynikylän alueella on vaihtuvia kesäkioskin pitäjiä, ja valvomaton uimaranta
12) Kanootinvuokraaja Kaislarent toimii alueella.
13) Hotellikylässä Swing-kadun päässä on matkailukeskuksen talviuintipaikka, jota hallinnoi Kalajoki akatemia/ Kalajoen kaupunki ja Hiekkasärkät Oy sekä tuleva rakennuspaikka Golf-hotellille ja toiselle hotellille uuden Tiitaipaleen alkupäässä.
14) Hotellikylässä on sivutoimipaikka seuraavilla: Jopia työnvälitys - Kalajoen toimipiste
15) Sähkötarkastus Timo Tanhuala - Kalajoen toimipaikka,
16) Asianajotoimiston toimipaikka.
17) Hiekkaportti Oy:n (majoitus) ja Kiinteistömaailman (kiinteistönvälitys) osoitteeseen on kulku kaavateiden kautta kuten myös,
18) Kalajoki Golf:lle ja sitä ympäröivälle golfkentälle ja
19-22) alueen majoitusvälittäjät Kalajoen keskusvaraamo, JOPTE-vuokraamo, Hiekkasärkkien majoituspalvelut yms. vuokraavat alueen loma-asuntoja ja huoltavat niitä kumppaneineen (mm. Särkkäin mökkipalvelu, catering-palvelut esim. Juusolanmäen aamiaismajoitukselta). Tulevaisuudessa ne operoivat Dyynikylänkadun varren Villa-resort- ja lomakylien majoitusta myös.
23) Särkkäin mökkipalvelut huoltaa
24) useita kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, esim. kiinteistöyhtiö Kalajoen Päivänsäde, joka tarjoaa majoitusta alueella ja
25) kulku loma-asuntoalueille, joiden käyttäjät käyttävät koko matkailualueen palveluita ja tutkimusten mukaan myös Kalajoen keskustan yritysten palveluita. Näillä alueilla on myös jonkin verran vakituista asutusta (golf-puisto).

Kaava mahdollistaa uutta liiketoimintaa, Marinan alueen kerrosalasta 34 % on varattu liiketoimintaan ja Dyynikylän alueelle odotetaan sijoittuvan uusia yrityksiä, joista näistä on käyty alustavia keskusteluita:
23) Kahvila,
24) kalaravintola,
25) merikylpylä,
26) kulttuurisauna,
27-30) majoitustilaa ( kolme eri rakennusliikettä/ Dyynikylän lomakylät ja yksi talovalmistaja (Villa Resor-lomakylä, tiedustellut mahdollisuuksia).
Hotellikylän kaava mahdollistaa sen, että kaavan valmisteluvaiheessa esiin tulleet yritysten hankeideat alueelle voivat sijoittua
31) Boutique-hotelli, Leija Dyynikylän merenrantaa
32) Kalajoki Golf - hotelli resort Dyynilammen rantaan Hotellikylään Swing-kadun päähän ja
33) Chalet-huoneistoja
34) hotelli uuden Tiitaipaleen alkupäähän.

Marinan kaava-alueella on kaikkiaan n. 36 tonttia, niistä hotellikylässä 17, Dyynikylässä 18 ja loput sataman alueella. Kokonais kerrosala on 67000 k-m2. Alueelle tulee noin 140 loma-asuntoa, joissa on yhteensä noin 690 vuodepaikkaa. Hotelleissa on arvioitu olevan 1 280 vuodepaikkaa. Asemakaava mahdollistaa yhteensä lähes 2 000 vuodepaikkaa koko alueelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat PK-yritysten asiakkaat, matkailijat, päiväkävijät sekä muut alueella liikkuvat ja oleskelevat loma-asukkaat, vapaa-ajan viettäjät ja virkistäytyjät ja alueen vakituiset asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 750 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 648 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 057 886

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 297 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on matkailukeskusalue, jossa työskentelee miehiä ja naisia ja sukupuolivähemmistöjen edustajia. Rakentamisvaiheessa kohde työllistää rakennusalaa, joka on miesvaltainen toimiala, 92,1 % miehiä, 7,9 % naisia (viite: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_namisu_201600_2016_16132_net_p2.pdf). Marinan kaava-alueen Hotelli- ja Dyynikylään arvioidaan sijoittuvan enimmäkseen enimmäkseen palvelualojen työpaikkoja, joita Kalajoella oli 2015 keskimäärin 53,2 % kaikista työpaikoista. Alueelle odotetaan sijoittuvan: majoitus- ja ravitsemuspalvelualan yrityksiä, jossa miesten osuus keskimäärin 31,7 %, naisten osuus 68,3 %, Taiteet, viihde ja virkistystoimialan yrityksiä, jossa miesten osuus 44,4 % ja naisten osuus 55,6 % sekä Muiden palvelutoimialojen yrityksiä, miehet 27,1 %, naiset 72,9 % ja Tukku- ja vähittäiskauppa; miehet 51,3 % ja naiset 48,7 %. Saavutettavuuden parantumisesta voivat hyötyä myös muiden toimialojen yritykset, esim. kiinteistövälitys-, -huolto, kuljetus ja varastointi, maa-, metsä ja kalatalousalat. http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_010_fi.html
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki toimenpiteet tehdään huomioiden eri sukupuolien fyysiset toimintaedellytykset ja tasa-arvokysymykset Hanke toteutetaan kokonaisurakkana ostopalveluina, kaupungin oma henkilöstö toimesta johdetaan hanketta. Hankkeen aikana otetaan huomioon mahdollisuudet työllistää molempia sukupuolia. Kalajoen kaupungilla on tasa-arvosuunitelma. Kuntatekniikan insinööri, joka vastaa alueesta ja hankkeesta on nainen, ohjausryhmän jäseneksi valitaan nainen. Alueella on useita kortteleita, joissa toimivat yritykset nykyisin työllistävät miehiä ja naisia ja toteutusvaiheessa alueelle sijoittuvat yritykset enimmäkseen tulevat työllistämään naisia. Segrekaation lieventämiseen pyritään Kalajoen kaupungilla samanpalkkaisuudella, täyttämällä avoimet työpaikat tasa-arvoa edistävällä tavalla ja annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen, edistetään tasa-arvoisia työskentely- ja vaikutusmahdollisuuksia. Muilta osin hankkeessa ei ole keinoja segrekaation vähentämiseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolien tasa-arvoa parantamalla toimintaympäristön vetovoimaisuutta kohteessa, joita molemmat sukupuolet, ikäryhmät ka sukupuolivähemmistöt voivat tasa-arvoisesti käyttää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hankkeen kohdealue 57,2 ha on osin luonnontilassa, osin rakennettua ja tie- ja paikoitusaluetta, joka ei ole luonnontilassa. Kokonais-liikenneratkaisujen rakentamisen valmistuttua, hanke kohentaa luonnonympäristöä ja sen kestävyyttä kun kulku ohjataan rakennetuille väylille ja hanke edistää sujuvaa liikennettä ja alueen kestävää käyttöä herkkien dyynien sijaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Hankkeen toteuttaminen ohjaa kulkua rakennetuille väylille ja toteutuksessa huomioidaan ilmastonmuutoksen riskit. Tutkimusten mukaan maannousu alueella on nopeampaa kuin mahdollinen vedenpinnan nousu ilmastonmuutoksen johdosta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Rakentamisvaiheessa voi olla lievästi negatiivinen, tilanne palautuu kun liikennympäristö valmistuu, jolloin kasvien, eliöiden elinympäristö vakautuu, kun alueen kestävää käyttöä edistävä ihmisten kulku ohjautuu väylille luonnon sijaan, jolloin monimuotoisuus voi kehittyä noilla alueilla. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hankkeen kohde on osin luonnontilaista ja osin rakennettua, tie- ja paikoitusaluetta. Hulevedet johdetaan pois. Väylät kannustavat kävelyyn ja pyöräilyyn autoilun sijaan, mikä vähentää liikennettä että kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole vaikutusta, Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Projektin toteutuksessa syntyvät massat läjitetään ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa sovitulla tavalla ja kierrrätetään mahdollisuuksien mukaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Led-valaisimet kuluttavat vähemmän energiaa ja hankinta toimii esimerkkinä myös alueen yrityksille heidän tuleville investoinneilleen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Merkittävä positiivinen vaikutus alueen elinkeinoelämään ja yritysten toimintaympäristöön. Hyödynnetään paikallisia vahvuuksia. Edistetään työpaikkojen syntymistä. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hyödynnetään paikallisia vahvuuksia
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Alueen kokonais-liikenneympäristö kohenee ja yritysten saavutettavuus kohenee merkittävästi. Liikkuminen on hankkeen päätyttyä on turvallista ja logistiikka sujuu häiriöittä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Kalajoen Marinan kaava-alueen liikenneolosuhteita, poistaa liikenteen pullonkauloja sekä tavoitteena oli edistää alueella jo toimivien ja sinne sijoittuvien PK-yritysten saavutettavuutta. Hankkeen välillisenä tavoitteena oli vahvistaa Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskukselle strategisesti tärkeän Marinan alueen kehittymistä ja käytännön tasolla mahdollistaa sinne sijoittuvien yritysten toimintaedellytyksiä, edistää yritysinvestointeja alueelle ja parantaa yritysten saavutettavuutta ja mahdollistaa matkailun palvelutarjonnan monipuolistuminen Kalajoen Marinan yrityspuiston Dyynikylän ja Hotellikylän alueella.

Toimenpiteenä alueelle rakennettiin PK-yritystoiminnan saavutettavuutta parantavat Keskuskarintie, Tiitaival-, Swing- ja Dyynikylän kaavakadut ja em. katuihin rakenteellisesti liittyvät kevyen liikenteen väylät.