Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A73750

Project name: Arctic Security - productization and international channel development project

Policy: 2. Production and utilisation of latest knowledge and expertise

Specific objective: 5.1. Strengthening innovation work in companies

Planned completion time: Start 1.3.2018 and end 30.4.2019

Operational status: Ended

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: ARCTIC SECURITY OY

Organisation type: Small enterprise

Business ID: 2846252-2

Street: Elektroniikkatie 8

Telephone number: +358207430010

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: www.arcticsecurity.com

Project contact person's name: Koivumaa Virpi

Contact person's position in the organisation: COO

Contact person’s email address: virpi(at)arcticsecurity.com

Contact person's phone number: +358 405942595

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

Arctic Security Ltd. is a pioneer in bringing threat intelligence to the center of national cyber defence.This project will productize and expand these solutions from the core of the hard security towards protecting a larger set of critical infrastructure assets and enterprises.This project will benefit from growing demand for cyber security.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 239 950

EU and State funding used: 213 965

Planned public funding (total): 239 950

Planned public funding used (total): 213 965

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Elektroniikkatie 8

Postal code: 90590

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 0, in which women are employed 0

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: Yes
Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeen vaikutusten arvioidaan olevan sukupuolineutraalit.
: Yes
Hanke on sukupuolineutraali ja tukee valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista.
: No
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-