Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73886

Hankkeen nimi: Kulutusosien kierrätyksen kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.1.2018 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TL SOLUTION OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2830500-9

Jakeluosoite: Naavakuja 8

Puhelinnumero: +358 44 543 5445

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

WWW-osoite: https://www.tlsolution.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leskinen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.leskinen(at)tlsolution.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 9866 565

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TL Solution Oy kehittää teollisuudessa syntyvien kulutusosien kierrätykseen induktiotekniikkaan perustuvaa automaattista käsittelylinjastoa. Hankkeen tavoitteena on tuoda markkinoille tuotantolinja, jolla asiakkaat voivat jatkossa käsitellä tehokkaasti teollisuuden kulutusosia, jotka ovat pääasiassa kumi-metalliromua tai muovi-metalliromua. Hankkeessa käsitellään asiakkaan kulutusosia laitteiston kehittämistä varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 034

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Naavakuja 8

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pyrimme noudattamaan sukupuoli neutraalia toimintaa, jolloin palkkaamamme henkilöt ja toiminta perustuu ammattitaitoon ja kokemukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kannalta palkkaus perustuu kokemukseen ja ammattitaitoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on rakentaa tasa-arvoinen työpaikka.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Parantaa kumen ja metallin kierrätystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Uusiokäyttö, nykyaikainen tekniikka
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 2
Metallin ja kumien kierrätys kehittyy
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

TL Solution kehitti teollisuudessa syntyvien kulutusosien kierrätykseen induktiotekniikkaan perustuvaa käsittelylinjastoa. Hankkeen tavoitteena oli tuoda markkinoille uudenlainen tuotantolinja, jolla teollisuuden kulutusosia, kuten kumi-metalli/muovi-metalli, voidaan tehokkaasti kierrättää. Hankkeessa käsiteltiin asiakkaan kulutusosia laitteiston kehittämistä varten. Hankkeen tavoitteet onnistuivat ja tulokset ovat positiivisia. Hanke paransi kierrätysteknologian kehittymistä ja aikaisemmin kierrättämättömien materiaalien uusiokäyttämistä.