Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73936

Hankkeen nimi: Kasvimaitotuotteiden kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.5.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MÖ FOODS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2835966-4

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Puhelinnumero: +358400463723

Postinumero: 68230

Postitoimipaikka: LOHTAJA

WWW-osoite: www.mö.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukkola Annamari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annamari.jukkola(at)mofoods.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400463723

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia kotimaisia kasvimaitotuotteita. Hankkeen toimenpiteissä kehitetään itse tuotteita, niiden pakkauksia sekä tuotantoprosesseja. Lisäksi tutkitaan kuluttajien mieltymyksiä kyseisiä tuotteita kohtaan. Hankkeen tuloksena voidaan lanseerata vähintään yksi uusi kasvipohjainen maitotuote.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 998

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Postinumero: 68230

Postitoimipaikka: LOHTAJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty, mutta hankkeen vaikutukset eivät liity sukupuolten tasa-arvoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotteita kehitetään kohderyhmälle joka on sukupuolesta riippumaton.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Kasvipohjaiset tuotteet kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Tuotteilla on pienemmät kasvihuonekaasupäästöt ja itämeren jalanjälki vastaaviin maitotuotteisiin verrattuna.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Kasvituotteille on pienempi puhtaan veden kulutuksen tarve sekä pienemmät kasvihuonekaasujen päästöt.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Yleisesti luonnon huomioiminen ja ekologisuus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Pakkauksissa kiinnitetään huomiota kierrätettävyyteen ja muovin vähentämiseen sekä ruokahävikin minimointiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Ekologista ja vastuullista toimintaa myös paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 1
Ympäristötietoisuuden ja kasvipohjaisen ruokavalion hyödyistä lisääminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Lisää eloisuutta ja logistiikkatarpeita omaan toimintaympäristöön.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Kasviruokavalion hyödyt.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Eläinten tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikuta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikuta.
Ympäristöosaaminen 4 4
Ympäristötietoisuuden lisääminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uusia kasvimaitotuotteita uudelle elintarvikeyritykselle.