Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74052

Hankkeen nimi: TREEFORM 2.0 Treeform Oy:n kehittämis- ja kansainvälistymishanke 2018 - 2019

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.5.2018 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TREEFORM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2397484-4

Jakeluosoite: Aittatie 3

Puhelinnumero: +358 50 412 8166

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.treeform.ltd

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Narbrough Maxim

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maxim(at)treeform.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 412 8186

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on parantaa merkittävästi tuotanto- ja tuotekehitysmahdollisuuksiamme, kapasiteettia ja yrityksemme kannattavuutta. Kehittämistoimenpiteet ja investoinnit uusiin puuttuviin tuotantokoneisiin mahdollistavat voimakkaan kansainvälisen kasvun sekä kestävämmän kehityksen uusien innovatiivisten tuoteperheiden ansiosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 481

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 481

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuiskuntie 2

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei haeta hankkeen puitteissa työntekijöitä. Hankkeen jälkeen haetaan pääpainotteisesti naistyöntekijää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei haeta hankkeen puitteissa työntekijöitä. Hankkeen jälkeen haetaan pääpainotteisesti naistyöntekijää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei haeta hankkeen puitteissa työntekijöitä. Hankkeen jälkeen haetaan pääpainotteisesti naistyöntekijää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-