Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74057

Hankkeen nimi: CSE Entertainment kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.2.2018 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSE SIMULATION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497601-6

Jakeluosoite: Kauppakatu 25c

Puhelinnumero: +358443830247

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: Kajaani

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veli-Matti Nurkkala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti(at)cse-entertainment.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443830247

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää CSE:n tuotteita uusille kohderyhmille kv-markkinoille sekä parantaa kansainvälistymisen valmiuksia, jotta voidaan vakiinnuttaa merkittävä asema kansainvälisenä exergaming-tuotteiden tarjoajana valituilla markkina-alueilla. Hankkeen avulla kehitetään uudenlainen ryhmäliikuntatuote ja sen liiketoimintamalli. Hankkeen toisena kohteena on exergaming-sisällön kehittäminen pienille lapsille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 501

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 501

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 25c

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Suunnitellaan uusia ohjelmistoja ja pelejä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tuotteet liittyvät fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeen tavoitteisiin

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin liikuntapelituotteita uusille kohderyhmille kv-markkinoille, kehitettiin yrityksen ensimmäinen ryhmäliikuntatuote, parannettiin tuotekehitys- ja tuotantoprosesseja sekä yrityksen kansainvälistymisen valmiuksia.