Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74081

Hankkeen nimi: HUR:in Kansainvälinen Kasvuhankeprojekti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.1.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB HUR OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2014716-5

Jakeluosoite: Patamäentie 4

Puhelinnumero: +358 6 832 5500

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hur.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjaluoto Lena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: varatoimitusjoht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lena.karjaluoto(at)hur.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407385856

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke koostuu Hi5 uuden tuotesukupolven kokonaisvaltaisesta lanseerauksesta (kts. Hi5 lanseerausuunnitelma liitteenä), jossa HUR ratkaisut viedään uuteen kehittyneempään sukupolveen, jotta voimme kasvattaa vientiämme entuudestaan ja lisäämään HUR:in kilpailukykyä. Tämä uuden sukupolven Hi5 ratkaisu lanseerataan ensimmäistä kertaa Saksan kansainvälisillä Medica messuilla marraskuulla 2018. HUR on myös tulevaisuutta ajatellen investoinut uuteen halliin, jolla saamme lisättyä tiloja tuotannolle ja varsinkin tuotekehitykselle samalla saaden yhdistettyä olemassa oleviin omiin tiloihin lisätilaa toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän investoinnin hinta on 595 000 e ja tehdään tulevaisuuden kasvua ajatellen. Myös henkilöstöresursseihin on tarvetta saada lisäyksiä ja ostopalvelut alan osaajilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 261

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 123 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 261

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patamäentie 1

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tällä hetkellä ei henkilöresursseja tähän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
HURilla sukupuolinäkökulma on tärkeä ja naiset ovat johtavissa asemissa ja myös tässä projektissa tärkeässä roolissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kasvustrategia ja lisämyynti mahdollistaa uusien työntekijöiden palkkaamisen, sekä naisia että miehiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hi5 tuotteen yhteyteen kehitämme myös koulutuspaketteja miten oikein harjoitella eri potilasryhmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Sairauksien ennaltaehkäisy sekä ihmisten vahvistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden Hi5 laitesukupolven julkistaminen tapahtui Saksassa kansainvälisillä Medica 2018 messuilla suunnittellusti. Hankkeen tulokset auttavat yritystämme kasvustrategian saavuttamisessa.