Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74147

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittäminen ja laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN NAHKA OY-KARLEBY LÄDER AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0179124-6

Jakeluosoite: KOURUJÄRVENTIE 10

Puhelinnumero: 0407307106

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.kokkolan.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kenttämies Mirva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.kenttamies(at)kokkolan.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407307106

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokkolan Nahka on kolmannen polven perheyritys, joka valmistaa nahkaa korkealuokkaisiin nahkatuotteisiin. Yritys kehittää perusliiketoimintaansa LEAN-ajattelun mukaisesti ja laajentaa samalla lemmikkieläinteollisuuteen. Yritys aloittaa uuden, koirien puruluita ja herkkuja valmistaman tuotantolinjaston syksyllä 2018.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 484

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 484

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kourujärventie 10

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8.00, joihin työllistyvät naiset 5.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, mutta uudet työnkuvat ovat fyysisesti kevyempiä kuin perinteinen nahkatyö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Hanke tähtää energiatehokkuuden parantamiseen: vedenkulutus ja kemikaalien käyttö tuotannossa laskee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Hanke tähtää energiatehokkuuden parantamiseen: vedenkulutus ja kemikaalien käyttö tuotannossa laskee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Hanke tähtää energiatehokkuuden parantamiseen: vedenkulutus ja kemikaalien käyttö tuotannossa laskee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Materiaalitehokkuus nousee ja jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Hanke tähtää pitkäaikaiseen ja kasvavaan liiketoimintaan nykyisessä sijainnissaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hanke tähtää yrityksen logistiikan paranemiseen ja kuljetusten vähenemiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Kokkolan Nahka on perinteisesti monikulttuurinen työympäristö ja uusi liiketoiminta jatkaa samoilla periaatteilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tähdätään raaka-aineen 100% hyödyntämiseen kehittämällä uusia tuotteita koirien puruluiksi ja herkuiksi Nahkatehdas kehitti tavan hyödyntää raaka-aineet kokonaisuudessaan. Nahkatuotantoon soveltuvat vuodat parkitaan ja lemmikkituotantoon soveltuvista nahoista valmistamme koirien puruluita ja purutikkuja.