Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74193

Hankkeen nimi: Commercializing forest-based protein – Prosessiteollisuuden sivuvirtaan perustuvan proteiinin kaupallistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.8.2018 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin Digipolis Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: 0400249620

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Matias Ahola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Arctic Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.ahola(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400249620

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yksisoluproteiini (SCP) on kehitetty aikaisemmissa hankkeissa ruotsalaisten, norjalaisten ja islantilaisten kanssa. SCP soveltuu proteiinilähteeksi meriruokateollisuuteen ja sitä voidaan kasvattaa selluteollisuuden jätteen avulla.
SCP valmistusta on kokeiltu sellutehtaan jätteen avulla demolaajuudessa ja tulokset kalanruokatesteissä ovat olleet kannustavia. Alustavien teknistaloudellisten selvitysten mukaan SCP:llä on hyvät taloudelliset edellytykset. Koska arvoketjua ei ole vielä toteutettu, tiettyjä epävarmuuksia on liittyen esimerkiksi rahoittajien riskeihin ja tietoisuuteen vaihtoehtoisena kalanravinnon lähteenä. Nämä tekijät ovat esteitä SCP:n tuotteistamisessa.
- Prosessin kustannustehokkuus
- Sijoittajien riskien minimointi
- Tietoisuuden lisääminen
Kemin Digipolis Oy:n osalta hankkeessa kehitetään logistisesti kustannustehokkaita tapoja hoitokalastuksen hyödyntämiseen osana kalanruoan koostumusta. Hankkeen hyötyjinä ovat välittömästi hoitokalastajat ja kalanjalostajayritykset sekä välillisesti kuljetusyritykset ja teollisuuden tuotantolaitokset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hoitokalastajat, kalanjalostajat, tukku- ja vähittäiskaupan yritykset, jotka tarjoavat kalaa elintarvikkeena.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsätalous ja -teollisuusyritykset, metsänomistajat, prosessitekniikan ja -laitteiden toimittajat, proteiinien käyttäjät ja proteiinimarkkinat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Pelkosenniemi, Pello, Rovaniemi, Muonio, Posio, Keminmaa, Simo, Savukoski, Enontekiö, Kittilä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Tornio, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolivaikutusten arviointi on tehty suvauskoneella. Sen mukaan hanke tukee tasapuolisesti miesten ja naisten mahdollisuuksia. Korkean teknologian aloilla naisten osuus on perinteisiä teollisuuden aloja korkeampi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnalla autetaan samalla tavoin miesten ja naisten omistamien ja johtamien yritysten yksisoluproteiinin kaupallistamiseen tähtäävää tki-toimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole relevantti hankkeen tavoitteiden näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Liikkuminen ja logistiikka 8 9
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.
Ympäristöosaaminen 5 6
Cleantech kehitys ja kaupallistamisprosessi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-