Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74227

Hankkeen nimi: Ranuan luonnonmarjatuotteet maailmalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.8.2018 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RANUA-REVONTULI OY VIINI & MARJAT

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1092022-2

Jakeluosoite: Rovaniementie 29

Puhelinnumero: +358163552400

Postinumero: 97700

Postitoimipaikka: RANUA

WWW-osoite: ranuarevontuli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurmela Terttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terttu.nurmela(at)ranuarevontuli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400695223

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin luonnonmarjojen jalostus vientituotteiksi (myös luomutuotteena). Tuote korkealaatuinen, vahvasti premiumtuotteen mielikuvaa rakentava, kansainvälisesti houkuttava ja unikki brändi ja pakkaus. Esittely Saksan messuilla ja myös kontaktit japanilaisiin ostajiin. Tuloksena laadukas kysytty vientituote sekä EU:ssa että Aasiassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Ranua

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rovaniementie 29

Postinumero: 97700

Postitoimipaikka: RANUA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
koulutetut elintarviketyöntekijät ovat pääosin naisia mutta kaikki huomioidaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
myös naisjohtajia ja vaikuttajia tarvitaan aikaisempaa enemmän

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
käsin poimitut raaka-aineet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
ei saastuttavia menetelmiä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
raaka-aineiden käsinpoiminta ei tuhoa monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei saastuta pohjavesiä eikä maaperää
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
luonnonmukaisia jätteitä ja hyötykäytetään mahdollisimman paljon ja loppu kompostoituu. Pakkausmateriaaleissa mahdoll.luonnonmukaisia pakkauksia jne.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
sähkö vesi marja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
edesauttaa kestävää kehitysta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
pitkät matkat kuljettava eri ajoneuvoilla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
lisää hyvinvointia. Terveyttä edistäviä runsasmarjaisia tuotteita, ei lisäaineita
Tasa-arvon edistäminen 0 0
työpaikalla yhteistyö työntekijöiden ja johdon välillä välitöntä ja helppoa. myös muut tasa-arvoon liittyvät asiat huomioidaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei syrjintää
Kulttuuriympäristö 0 0
huomioidaan kunkin maan kulttuuri ja myös suomalaisuus
Ympäristöosaaminen 0 0
kysyvä ei tieltä eksy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen luonnonmarjakastikkeille luotiin brändi. Tuotetta tehtiin tunnetuksi mm. Saksan Grune Woche messuilla Berliinissä. Tällä hetkellä myyntikanavia Saksassa ja muualla EU-maissa etsitään.