Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74325

Hankkeen nimi: Rikasteen näytteenoton robotisointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.8.2018 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOUKKUKULJETUS OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2381740-0

Jakeluosoite: co Valtasiirto Oy, Teollisuuskatu 1

Puhelinnumero: +358404181390

Postinumero: 29200

Postitoimipaikka: HARJAVALTA

WWW-osoite: http://www.koukkukuljetus.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorola Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.sorola(at)koukkukuljetus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404181390

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on automatisoida nyt manuaalisesti ihmisvoimin tehtävä rikasteen näytteenotto. Raaka-aine saapuu 1000 kg:n suursäkeissä, joista jokaisesta säkistä otetaan manuaalisesti näyte, jonka määrä on keskimäärin 0,03% sisällöstä. Hakija on toteutusvaihtoehdoista keskustellut 3 potentiaalisen toimittajan kanssa. Hankkeen tuloksena on kehittää rikasteen käsittelyprosessia robotiikan avulla siten, että saadaan sillä korvattua ihmistyöllä toteutettu näytteenotto. Tämän hetkinen vaihtoehto on kaivinkoneella suoritettava näytteenotto, joka ei ole ekologinen, energiataloudellinen, eikä vähähiilinen vaihtoehto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 855

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 113 855

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kokkolan satama

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Robotisointi on sukupuolineutraali vaihtoehto. Tustustuttu STM:n ohjeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Säästetään huomattavasti polttoainekuluissa kun ei tarvita dieselkäyttöisiä koneita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 0
Ei tarvitse käyttää dieselkoneita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Ei oljyn vaihtoja yms.ei tule jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Tavaran loogisempi liikuttelu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Parantaa työturvallisuutta, -hyvinvointia ja -hygieniaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla toteutettiin kobolttirikasteen näytteenotto robotin avustuksella.