Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74368

Hankkeen nimi: Ekologiset leikkipaikat

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.10.2018 ja päättyy 11.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VACAA ENTERTAINMENT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2930496-4

Jakeluosoite: Lekatie 8A 9

Puhelinnumero: +358 447345181

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.leikkimesta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakala Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.hakala(at)vacaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407626488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on suunnitella, kehittää sekä tuotteistaa ekologisista materiaaleista valmistettu sekä lapsen oppimista leikin kautta tukeva sisäleikkipaikka. Hankkeen tulokset: -Kasvattaa kivijalkaliikkeiden myyntiä -Lisää ihmisten tietoa ekologisten materiaalien hyödyistä sekä muovin haitoista ja ongelmista. -Tukee lapsen kasvua ja kehitystä leikin kautta. -Tuo välillisesti ja suoraan lisää työpaikkoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 264

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 264

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lekatie 8A 9

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme näe tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Leikkipaikan rakenteet suunnitellaan siten, että ne on kevyesti liikuteltavissa ja asennettavissa pääosin ilman työkaluja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Emme näe hankkeen päätavoitteeksi sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Käytämme uusiutuvia luonnonvaroja sekä leikkipaikan rakenteissa, että leluissa. Hanke mahdollistaa ko.materiaalien etsimisen ja hyödyntämisen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Tuote-esitteissämme tuomme vanhempien ja lapsien tietoisuuteen uusiutuvien luonnonvarojen hyötyjä, sekä muovien haittoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Hanke mahdollistaa uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaamman käytön leikkipaikkojen rakenteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen myötä alihankkijat pystyvät työllistämään enemmän. Leikkipaikat kasvattavat paikallisten kivijalkaliikkeiden myyntiä ja sitä kautta lisää paikallisesti työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Pyrimme hankkimaan tavarantoimittajat paikallisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Leikkipaikat lisäävät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Leikkipaikka mahdollistaa paremmin lasten kanssa liikkumisen ja on omiaan tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä leikin kautta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Leikkipaikat yrityksissä mahdollistavat myös vähävaraisten lapsiperheiden lapsille leikkipaikan kodin ulkopuolella, koska leikkipaikan käyttö on ilmaista. (vrt. Hop-Lop, MaxiFun ym. maksulliset sisäleikkipuistot)
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 0
Ekologinen leikkipaikka voi vaikuttaa lasten ja vanhempien omiin valintoihin. Tuomme esille puun ja muiden ekologisten materiaalien hyötyjä sekä uusiutumattomien luonnonvarojen ongelmia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Onnistuimme kehittämään ekologisen leikkipaikan, joissa kemikaaliton ja desinfioiva puhtaanapitopalvelu. Hankkeen tulokset: -Lapsilla puhtaammat leikkipaikat. -Innovatiivinen ja mielenkiintoinen brändi. -Asiakkaiden tietoisuus uusiutuvista luonnonvaroista on lisääntynyt.