Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A74377

Project name: Vesihiisi

Policy: 2. Production and utilisation of latest knowledge and expertise

Specific objective: 5.1. Strengthening innovation work in companies

Planned completion time: Start 2.11.2018 and end 31.12.2019

Operational status: Ended

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: SENSORFLEET OY

Organisation type: Micro-enterprise

Business ID: 2884312-2

Street: Teknologiantie 18

Telephone number: +358 40 5030745

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: https://sensorfleet.com/

Project contact person's name: Petäjäsoja Sami

Contact person's position in the organisation: Toimitusjohtaja

Contact person’s email address: sami(at)sensorfleet.com

Contact person's phone number: +358 40 5030745

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

Vesihiisi project develops an open and scalable platform, SensorFleet, for network level cyber security monitoring. Platform enables emergence of an open ecosystem for development and distribution of cyber security monitoring capabilities. SensorFleet prototype will be further developed to production level maturity in this project.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 144 880

EU and State funding used: 129 803

Planned public funding (total): 144 880

Planned public funding used (total): 129 803

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Toivontie 31

Postal code: 90530

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 0, in which women are employed 0

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: No
Sukupuolineutraali toimiala
: Yes
Sukupuolineutraali toimiala
: No
Sukupuolineutraali toimiala

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
SensorFleetin alusta luo liiketoimintamahdollisuuksia myös muille pienille paikallisille toimijoille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-